Gevoelstaal

Leef van binnenuit

Janna Beek-Bakker

Imprint:
Motief

Janna Beek-Bakker

Categorie:
Hulpverlening en zelfhulp, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 240

ISBN: 9789463690645

Minder oordeel, meer liefde

Gevoelstaal is een prachtige taal, die uitdrukt wat in ons binnenste leeft: gevoelens zoals verlangens en behoeften. Gevoelstaal drukt gevoelens uit van schoonheid, verontwaardiging, verdriet, pijn, dankbaarheid, verwondering…

Janna Beek laat zien hoe je door praktische stappen te zetten meer van binnenuit kunt leven, meer in verbinding met wie je bent. Met minder oordelen groeit de liefde voor jezelf en voor anderen – en groeit de intimiteit met God.

Dit boek helpt mensen betekenisvolle relaties te ontwikkelen, die eerlijker zijn, meer van hart tot hart. Het is geschreven voor hen die meer in verbinding willen komen met hun gevoelswereld en hun lichaam. Wie leert beter afgestemd te raken op zichzelf, wordt minder geleefd door wat anderen van hem of haar verwachten of door eigen negatieve gedachten.

Het boek is zowel een lees- als een werkboek. Er staan vragen en oefeningen in die helpen om gevoelstaal te herkennen, te verfijnen en/of te leren. Het boek kan zowel individueel als in een groep worden gebruikt.

Janna Beek-Bakker is psychosociaal therapeut. Ze is oprichter vanBe(ek)come, waarmee ze mensen aanspoort de mogelijkheden van hun gevoelstaal te ontwikkelen en toe te passen in het dagelijks leven.

 26,95


2019

NUR: 777

Paperback

Leesfragment

Recensies

NBD/Biblion

15-01-2020
Veel mensen willen 'echter', authentieker en kwetsbaarder zijn en leven. En dat kun je bereiken door in verbinding met jezelf te leven en daarvoor is gevoelstaal (de taal die uitdrukt wat er in je binnenste leeft) essentieel.
De auteur stelt dat er drie universele principes zijn als het om gevoelstaal gaat:
1) luisteren naar je binnenste, 2) luisteren naar je lichaam, 3) woorden geven aan wat er in jou is.
In dit boek wordt de lezer door middel van informatie, oefeningen en vragen geholpen om meer die gevoelstaal te gaan spreken en zo meer van binnenuit te leven. Om dat te bereiken wordt onder meer uitvoerig uitgelegd wat gevoelstaal is en hoe je die leert spreken, en daarnaast wordt er ingegaan op de gevoelstaal van de mensen om je heen en wat het te maken heeft met je godsbeleving.
Al met al een goed leesbaar boek (voor individueel en groepsgebruik) dat vooral interessant is voor wie meer vanuit zijn binnenste wil leven. En volgens de auteur (psychosociaal therapeut) zou iedereen dat moeten doen, want op die manier raak je beter afgestemd op jezelf, word je minder geleefd door anderen en negatieve gedachten.
Met bronvermelding onderaan de pagina's naar onderzoeken en bijbelteksten en achterin een literatuuropgave. Met losse 'emotiekaart' die apart gelabeld is. Recensent: D.E. Heerens

Boekenmening.nl

20-04-2020
Het boek gevoelstaal heeft me verrast. Janna Beek vertelt nieuwe dingen over je brein, buik en hart. De drie plaatsen in je lichaam die je een bepaald gevoel kunnen geven. Ze legt niet alleen uit hoe deze drie organen/gebieden in je lichaam dat doen, maar ook hoe zich dat vanaf de conceptie ontwikkelt. Je begrijpt door haar uitleg dat God het menselijk lichaam geniaal geschapen heeft en dat het een eenheid vormt met je emotionele leven. Daarbij behandelt Janna Beek onze mogelijkheden tot het vertellen van ons eigen (emotionele) verhaal en de kracht die dat geeft in verbinding met God en mensen.
“Als je je verbonden weet met jezelf, ben je weerbaarder wanneer je door anderen niet wordt erkend”, is een stelling die er voor mij uitsprong bij het vertellen over de wisselwerking tussen ons vermogen tot verbinding met ons eigen lichaam en verbinding met andere mensen. We hebben een lichaam en we hebben het woord. Met luisteren naar je eigen lichaam geef je jezelf de ruimte om er te zijn, jezelf te ervaren en te evalueren hoe je reactie is op wat er gebeurt. Met het luisteren naar een ander geef je hem de ruimte om er te zijn en zo verbinding te maken met de ander. Dat zijn persoonlijke cadeaus die nodig zijn om de onderlinge liefde te kunnen laten stromen.
De auteur gebruikt twee eenvoudige manieren om het je te kunnen blijven herinneren als je met de elementen in haar boek in eigen je leven wilt oefenen. De ene manier staat op bladzijde 66 en deze kun je makkelijk uit je hoofd leren omdat het om vijf elementen gaat. De andere manier zijn de drie stapstenen die daarbij horen in voorkomende situaties. De auteur plaatst talloze casussen tussen haar uitleg, zodat het makkelijk te begrijpen is en eindigt soms met oefeningen voor jezelf.
Je kunt het boek lezen als informatiebron en naslagwerk. Je kunt het boek lezen en aan de slag gaan met de vragen en de oefeningen. Je kunt de bijgeleverde emotiekaart en lichaamssensatietabel en gevoelenstabel (pag. 229-233) gebruiken om voor jezelf achter een gevoel te komen en aan de hand daarvan aan de slag gaan. Je kunt praktische oefeningen uit het boek gebruiken in je dagelijkse leven om met mensen die je vertrouwt te reflecteren op je gevoelens en reacties.
Er staan heel veel prachtige citaten van filosofen, auteurs, politici, theologen en andere bekende en minder bekende mensen in. Gedachten die herkenbaar, troostend en helpend zijn en prachtig bij de inhoud van die bladzijde passen. Janna Beek heeft door dit boek rijkdom toegevoegd en een brug geslagen tussen gevoel en verstand, het stille luisteren en het hardop verwoorden, de psyche en de soma, waardoor we in verbinding met onszelf en vertrouwde anderen een weg mogen vinden om zonder oordeel en in liefde ons leven te gaan.
Frea Kroese