Goede zorg

Christelijk geïnspireerde ethiek van geval tot geval

Theo Boer

Imprint:
Motief

Theo Boer

Categorie:
Medische ethiek, Motief

Extra

ISBN: 9789058816818

Christelijk geïnspireerde ethiek van geval tot geval. De bundel is opgebouwd uit beschrijvingen van praktijksituaties, voorzien van kort commentaar. Het boekje is bedoeld als steun voor werkers in de gezondheidszorg, maar ook voor belangstellenden daarbuiten.
Vroeg of laat worden wij allemaal geconfronteerd met lastige vragen over ziekte en gezondheid, of het nu is in vragen van vruchtbaarheid en zwangerschap of het behandelen van ouderdomskwalen en alles wat daartussen zit.
Dit is een zeer toegankelijk en vrolijk geïllustreerd boekje voor iedereen die over dergelijke vragen wil nadenken.

 15,40


NUR: 737

Lindeboom