Grammatica van het Bijbels Hebreeuws

A.E.M.A. Vrolijk

Imprint:

A.E.M.A. Vrolijk

Categorie:
Recente titels

Extra

Paginaʽs: 304

ISBN: 9789463692090

Voor het bijbehorende werkboek, klik hier

Deze basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws is bedoeld voor wie zich de grondbeginselen van deze taal eigen wil maken. Hiervoor is geen voorkennis nodig. De grammatica van het Bijbels Hebreeuws wordt in dit boek zo eenvoudig mogelijk beschreven en uitgelegd. Hierbij worden veel voorbeelden geboden om de stof te verduidelijken, zodat men al snel kennis maakt met de Hebreeuwse Bijbeltekst.

Als basisgrammatica is dit boek geschikt voor beginnende theologiestudenten of cursisten. Het kan gebruikt worden bij een cursus Hebreeuws, in een studiekring, leerhuis, en met name bij zelfstudie.

 

 

 29,95


2020

NUR: 113

Leesfragment