Handboek voor kinder- en jeugdpastoraat

Imprint:
Motief

Categorie:
Kerkelijk werk, catechese en kinderbijbels, Motief

Extra

Paginaʽs: 256

ISBN: 9789058819215

Jongeren en ouderen verschillen nogal van elkaar. Jongerenpastoraat vraagt dan ook om een andere aanpak dan het pastoraat aan volwassenen.
Dit boek legt een fundament onder jeugdpastoraat, reikt een aantal basisvaardigheden aan, geeft inzicht in de geloofsontwikkeling van jongeren en wijst de weg in specifieke vormen van zorg. Immers, binnen het jeugdwerk loop je ook tegen moeilijke zaken aan. Een kind met problemen thuis, een tiener die het niet meer ziet zitten… Hoe ga je daarmee om?
Dit handboek is bedoeld voor kinder- en jeugdpastors, maar ook heel geschikt voor jongerenwerkers die zich pastoraal willen laten toerusten en predikanten en ouderlingen die zijn betrokken bij pastorale zorg aan kinderen/jongeren.
Meer informatie: https://www.zorgvoorjongeren.nl/informatie-handboek-kinder-en-jeugdpastoraat

 19,95


BS

NUR: 711

Werken in de kerk

Folio