Handboek voor kunst in de kerk

Marleen Hengelaar-Rookmaaker

Imprint:
Motief

Marleen Hengelaar-Rookmaaker

Categorie:
Kerkelijk werk, catechese en kinderbijbels, Motief

Extra

ISBN: 9789058818157

Hoe kun je kunst een plek geven in je kerkgebouw, in de eredienst, op de beamer of in het gesprek met jongeren? En
waarom zou je dat doen? Hoe kun je leren kijken naar kunst, zodat je kunt gaan ontdekken dat die soms raadselachtige werken ook jou iets te zeggen hebben?
Hoe kun je als creatieveling iets voor je gemeente betekenen? Hoe kun je als gemeente een plaats inruimen voor de gelovige kunstenaars in je midden?
Is kwaliteit daarbij belangrijk? Welke kosten zijn reëel? En hoe vermijd je onenigheid?
Dit handboek gaat op al deze vragen in. Heel praktisch, met veel voorbeelden en informatie over hedendaagse kunstenaars en afbeeldingen van hun werk.
De auteurs komen uit verschillende kerken. Ze vullen elkaar aan en soms spreken ze elkaar tegen. Maar één ding hebben ze gemeen: ze zijn allen overtuigd van de belangrijke bijdrage die kunst kan leveren aan de kerk. Zo is het boek een onmisbare gids in het landschap van kerk en kunst nu.

 18,50


NUR: 640