Heart, hands and voices

God's mission; integrating Word and deeds

Imprint:
Motief

Categorie:
Motief

Extra

ISBN: 9789058819529

Zending met oog voor de context, maar volledig in dienst van God

In Heart, hands & voices analyseert dr. André Jansen Bijbelse sleutelbegrippen waarin God Zich openbaart in de eenheid van Woord en daad. Deze studie maakt duidelijk dat Bijbelse zending zowel vraagt om een holistische benadering als om een unieke aanpak in iedere situatie.
Het doel: verbeteren van levens door de genadeverkondiging tot eer van God, maar mét oog voor de cultuur en de context. Mensen worden verzoend met God en gaan vervolgens zelf optreden als verantwoordelijke rentmeesters.
Door Bijbels gefundeerd, dynamisch en creatief zending te bedrijven, wordt de zending een avontuur, gestimuleerd door de missio Dei.

 39,50


NUR: 712

Leesfragment

Recensies

CIP

oktober 2017

De Woerdense theoloog en predikant dr. André Jansen schreef een diepgravende studie (Engelstalig) over Bijbelse sleutelbegrippen waarin God zich openbaart in de eenheid van Woord en daad. Zijn studie laat zien dat Bijbelse zending zowel vraagt om een holistische benadering als om een unieke aanpak in iedere situatie.
Het gaat daarin met name om het verbeteren van levens door de genadeverkondiging, tot eer van God, maar mét oog voor de cultuur en de context. Mensen worden verzoend met God en gaan vervolgens zelf optreden als verantwoordelijke rentmeesters.
Door Bijbels gefundeerd, dynamisch en creatief zending te bedrijven, wordt de zending een avontuur, gestimuleerd door de missio Dei.

Gereformeerde Kerkbode

april 2018
……Over samenhang van ‘Woord en daad’ zijn in de loop van de jaren al heel wat boeken en artikelen geschreven. Door de één werd het ‘Woord’ overbenadrukt, door de ander de ‘daad’. Tegenover het uiterste van ‘geen Woorden maar daden’ klonk het andere uiterste van ‘geen daden maar Woorden’. Ook binnen onze GKv hebben we er mee geworsteld (door ‘Woord’ te karakteriseren als ambtelijke verkondiging, en ‘daad’ als niet-ambtelijk particulier initiatief)1. Natuurlijk speelden daarin allerlei opvattingen mee over het gezag van de Bijbel en over het waarheidsgehalte van andere godsdiensten, bijvoorbeeld van de Islam. Intussen laat de Bijbel zelf duidelijk zien dat ons leven echt allesomvattend is, en zo ook ons geloof en ons getuigenis daarover. Het een (‘Woord’) gaat niet zonder het ander (‘daad’), omdat beide vanuit het ‘hart’ komen. In 2017 is hierover een nieuw, diepgravend boek uitgekomen, waarin de schrijver, dr. André Jansen, (opnieuw) overtuigend bewijs levert voor de integratie van hart, hoofd en handen. Het is een pittig boek (de bewerking van een wetenschappelijk proefschrift) en nog in het Engels ook (via internet is het proefschrift zelf te lezen, maar dan in het Zuid-Afrikaans). Toch wil ik dit boek van harte aanbevelen. En de hoop uitspreken dat dit boek wordt doorvertaald naar de praktijk van ons eigen mission-werk, dichtbij huis (in eigen dorp of stad) en ver weg (onder andere volken). Als dat tenminste al niet gebeurt. Maar ook als dat zo is, kunnen we best nog heel wat uit dit nieuwe boek leren……..
Henk Venema, Ommen