Het boek van de natuur

Reinier Sonneveld

Imprint:
Motief

Reinier Sonneveld

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Motief

Extra

ISBN: 9789058815750

Schrijver-theoloog Reinier Sonneveld en wetenschapsjournalist dr. René Fransen vroegen een aantal schrijvers en wetenschappers hoe zij God beleven in de natuur. Ze nodigden dichters uit, biologen, natuurkundigen, meteorologen, theologen, filosofen.
’Het boek van de natuur’is een full colour boek, met schitterende illustraties en betoverende teksten. Samen vorm de bijdragen een veelstemmig loflied op de schepping en op God.

 19,45


BS

NUR: 410

Recensies

Reformatorische Omroep

mei 2012

Het boek van de natuur. Wat een zorg is er ook aan dit boek besteed. Dat geldt zeker de kleurenfoto’s; woorden schieten dan te kort, fijn dat de geschreven tekst bij de foto’s summier is! Het boek van de natuur, met bijdragen van dertien auteurs, probeert daarom niets te bewijzen en heeft geen wetenschappelijke pretenties. Het is allereerst een spiritueel boek (veel teksten moet al (her)lezende ‘proeven’). De auteurs delen hun ervaringen. Via hoofd, hart en handen. Daarom staan er redeneringen in, maar ook poëzie, mijmeringen, foto’s, vijf gespreksmodulen voor groepen/kringen en zelfs fietsroutes. Dit boek wil zichzelf overbodig maken. Sla het snel dicht en kijk om je heen. Maar dan moeten we het eerst wel gelezen hebben en mogelijk ook nog kennis genomen hebben van ‘informatie buiten het boek, zeer waardevol!
Aan de orde komen o.a. de volgende onderwerpen: Licht op de polen; Wat leerde ik van de kloosters? Wat de hemelen vertellen! Het verhaal van je baan. Kijk naar de vogels in de lucht. Schepper naast God. Gesprekken over dit boek. De schrijvers en de fotografen van dit boek.
Voor iedere belangstellende is dit boek geschreven. Het leest goed, ook de langere bijdragen, sommige beweringen dagen uit en roepen op tot tegenspraak. Dat verhoogt de betrokkenheid!
B.v.:In het hoofdstuk : ‘Sluipwespen, tsunami’s en virussen’, gaat het over het moeilijkste probleem van het christelijk geloof, dat van het bestaan van het zogeheten natuurlijke kwaad. Hoe kunnen we geloven in een almachtige en volmaakte goede God bij het zien van zoveel kwaad in de natuur’ (173). ‘Het kwaad is er in de wereld omdat God wezens met een vrije wil heeft geschapen met als doel zijn liefde te kunnen ervaren. Er was altijd al woestheid in de wereld, maar sinds de zondeval zijn we die- uit eigen vrije keus, ook gaan ervaren als kwaad. Dat verklaart wáarom er een almachtige goede God bestaat, maar ook een wereld met kwaad’(181) . Gespreksvragen genoeg!
Wat een God! Wat de hemelen vertellen. ‘Abraham moet eens naar boven kijken -kan hij de sterren tellen? Nee, dat kan hij niet. Nou, zo groot zal zijn nageslacht worden. Inmiddels weten we dat we met het blote oog zesduizend sterren kunnen zien. Maar daar gaat het niet om. Wanneer je ’s nachts buiten bent , kun je ze niet tellen. Alleen al omdat je oog de eerste tijd steeds gevoeliger wordt – er komen voortdurend sterren bij ?’(108)
Het is een boek waarin je blijft lezen! Het nodigt uit tot onderling gesprek, en om meer van de natuur te genieten. Dat geeft verwondering!en aanbidding.
Van harte aanbevolen!

Ambtelijk Contact

maart2012

We genieten van de natuur, we zorgen ervoor, we werken ermee, we zijn er bang voor. De natuur is gemaakt door God en bevat overal sporen van Hem. Vogels, leliën op het veld,
maar ook DNA, sterrenstelsels, roofdieren, tornado’s – het zegt iets over God, hoe indirect soms ook. Hierdoor geïnspireerd laat een aantal schrijvers zien hoe hun groot hun verwondering is over deze scheppingsmacht van de Allerhoogste. En u kunt er in woord en beeld kennis van nemen, om ook tot verwondering en aanbidding te komen.