Het goede komt van boven

Søren Kierkegaard

Imprint:
Motief

Søren Kierkegaard

Categorie:
Filosofie en wetenschap, Motief

Extra

ISBN: 9789058819611

‘Het goede’ lijkt een oeverloos begrip, dat je op talloze manieren kunt benaderen.
Maar het hoort bij mensen om erover na te denken, ernaar op zoek te zijn.
De Grieken al onderscheidden het goede, het schone en het ware.

Met vragen rond die zoektocht houdt Kierkegaard zich bezig, ook in de vier opbouwende toespraken en de eindexamenpreek die in dit boekje zijn opgenomen. Hij gaat daarbij uit van verhalen of teksten uit de Bijbel, met alle nadruk op wat zich innerlijk in een mens afspeelt.

Wat doet Job als hij door kwaad wordt overspoeld?
‘Het goede komt van boven’, het is gemakkelijk gezegd, maar wat houdt het in?

 15,90


NUR: 707

Kierkegaards toespraken

Leesfragment

Recensies

NBD Biblion

april 2018
De vier toespraken in dit tweede deel van de serie verschenen eerder al in vertaling in het boek 'Opbouwende toespraken' in de reeks van Damon (uit 2011). Kierkegaard schrijft onder andere over Job, het lijden en het goede (of goede gaven die van boven komen) en je ziel verwerven in geduld. Opgenomen is ook de voor het eerst in het Nederlands vertaalde Demis-preek (die Kierkegaard hield bij afsluiting van zijn kerkelijke opleiding). Gezegd moet worden dat Buijs en Visser een geheel eigen vertaling tot stand hebben gebracht, die vlot leest vanwege het meer hedendaagse taalgebruik (maar lastig blijft vanwege de vaak lange zinnen en Kierkegaards essayistische schrijfstijl). Opnieuw een onberispelijke uitgave, een klein boekje met prettig lezende bladspiegel, met toelichting op de vertaling en talloze verhelderende eindnoten.

Nederlands Dagblad

april 2018
Hij noemde zijn teksten ‘opbouwende toespraken’. Geenpreken, ‘omdat de schrijver niet de autoriteit heeft om te preken’. Toch kunnen wij dit kwartet teksten wel degelijk typeren als preken; Kierkegaard ontwikkelt zijn gedachten op basis van bijbelteksten. Daarnaast hebben de vertalers nog een extra preek toegevoegd aan deze fraaie uitgave. Deze hield Kierkegaard in 1844 als afsluiting van de preekoefening van zijn kerkelijk examen. Daarna was hij dus, in tegenstelling tot de eerste vier teksten, officieel bevoegd om voor te gaan. Kierkegaard ontving namelijk de hoogst mogelijke beoordeling. De titel van de preek luidt ‘Gods verborgen wijsheid’ en is gebaseerd op 1 Korintiërs 2. Ondanks dat Kierkegaards teksten ingewikkeld zijn, zijn ze in dit boek ook toegankelijk en vlot vertaald.
+ vlotte vertaling, + mooie uitgave