Het goede zoeken

De zin van het leven volgens Prediker en Jezus

Dr. Jan Lodder

Het Goede Zoeken

Imprint:
Motief

Dr. Jan Lodder

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Recente titels

Extra

ISBN: 9789463691673

Geloven lijkt op z’n retour, maar de behoefte aan een spirituele onderbouwing van het leven lijkt groter dan ooit. De moderne mens is in toenemende mate rationeel ingesteld, en kan steeds minder uit de voeten met religiositeit en het mysterie. Men gaat op andere manieren op zoek naar zingeving, door het leven zo intens mogelijk te beleven, of door steeds maar weer een grotere kick op te zoeken.
En Jezus? Die is alleen maar goed voor een musical of speelfilm. Toch lijkt Jezus bezig aan een comeback in de westerse wereld. En niet zonder reden. Met zijn achtergrond in de Joodse wijsheidstraditie heeft hij veel bijzondere dingen gezegd over de zin van het leven. Veel van de thema’s die hij benoemt, komen ook voor in het boek Prediker, een bijzonder filosofisch en in eerste opzicht misschien pessimistisch boek.
Maar als je er dieper in duikt, en kijkt hoe Jezus zich verhield tot diezelfde thema’s, is Prediker een verrijking voor je leven. Een hulp in het zoeken naar het goede.

 17,50


NUR: 707

Leesfragment