Het groene hart van het geloof

Zorg voor Gods wereld

Dave Bookless

Imprint:
Motief

Dave Bookless

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Cultuur en geschiedenis, Nieuw Motief, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 168

ISBN: 9789463690409

Een prachtige zonsondergang, een adembenemend landschap, de meest kleurrijke dieren… Volgens Dave Bookless is het allerbeste dat de wereld biedt nog maar een voorproefje van wat komen gaat: Gods goede koninkrijk, waarin planten, dieren en mensen op de hele aarde tot hun recht komen.

Dit hoopvolle boek laat zien dat de Bijbel goed nieuws is voor de schepping. Het benadert de grote problemen op het gebied van klimaat, milieu en natuur vanuit het hart van het evangelie. Zorg voor de schepping hoort bij het leven met God, bij de kern van het christelijke geloof. Christenen zijn geroepen goed te zorgen voor de schepping. Dit boek verrijkt je geloof en verandert je kijk op de wereld.

Dave Bookless combineert diepgang met praktijkkennis. Hij heeft persoonlijk grote stappen gezet naar een duurzamer leven. Als geen ander kan hij je op weg helpen om je geloof te verbinden met je dagelijkse leven. Dave Bookless is theoloog bij de christelijke natuurbeweging A Rocha, voorganger in de Anglicaanse kerk, gecertificeerd vogelringer en liefhebber van eilanden en bergen.

 16,90


2019

NUR: 707

Leesfragment

Recensies

Onderweg

22-06-2019
Diverse organisaties organiseerden een studiedag over ecologische gerechtigheid. Daar werd nagedacht over de vraag wat de Bijbel zegt over onze zorg voor en omgang met de schepping. Is Jezus’ verlossingswerk ook van toepassing op flora en fauna? En heeft de kerk een verantwoordelijkheid als het gaat om milieuvervuiling of klimaatverandering? Voor diegenen die hier verder over willen nadenken, werd het boek Het groene hart van het geloof van Dave Bookless gepresenteerd. In dit boek deelt Bookless met lezers zijn ontdekking dat de zorg voor de schepping hoort bij het leven met God. Naast een stevige Bijbelstudie die laat zien hoe kostbaar de schepping voor God is, besteedt Bookless veel aandacht aan de vraag wat deze ontdekking betekent voor ons dagelijks leven. Het boek is door de vragen aan het eind van ieder hoofdstuk ook goed te gebruiken in gespreksgroepen.

Woord en Dienst

oktober 2019
Groen geloven * * *
Dave Bookless is anglicaans voorganger en actief bij de christelijke natuurbeweging A Rocha. Dit boek schreef hij al in 2008, maar is nu door Micha Nederland vertaald. Bookless heeft een nogal evangelicale mindset - dat zal bepaalde lezers misschien wat minder aanspreken. Maar hij laat wel heel overtuigend zien hoe het Noachitische verbond toch echt 'met al wat leeft' wordt gesloten, hoe dieren rechten krijgen in de Tora, hoe ook het land bij de profeten lijdt onder de zonden van de mensen en hoe in Jezus' parabels, maar ook in zijn grote opdracht in Marcus 16:15 het goede nieuws voor ieder schepsel is bedoeld. Dit boek kan hopelijk helpen mensen na te laten denken over de vraag of vlieggedrag, vlees eten en fair trade koffie iets met je geloof te maken kunnen hebben, al is deze laatste opmerking moralistischer dan het boek zelf is en dat is als compliment voor het boek bedoeld.

Ideaz

no. 2 2019
AI in 2008 verscheen dit boek, in Amerika onder de titel Planetwise: Dare to Care for God's World, In Nederland als uitgave van Kok. Nu wordt het gepubliceerd
in de reeks Micha Boeken, in samenwerking met Micha-partner Buijten & Schipperheijn Motief en een aantal andere organisaties. Het Woord Vooraf komt van het CU-Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber. Boeiend en Bijbels georiënteerd is dit boek. We denken vaak dat de Bijbel alleen over mensen gaat, maar eigenljjk gaat hij over God en over jezus. Verwijzend naar N.T. Wright formuleert de auteur vijf 'bedrijven', die staan voor vijf hoofdstukken: schepping, zondeval, Israël. jezus, tegenwoordige en toekomstige tijd, waarmee de onderwerpen zijn gedefinieerd. De schepping is niet voor ons, maar van jezus (32v). Bij het nadenken over elk aspect van ons handelen met de aarde is niet alleen de vraag: wat levert het mij op korte termijn op? - maar ook: welkeffect heeft mijn handelen voor de natuur¬lijke omgeving (57)? En dat moet in het kader gebracht worden van jezus, de
bron, de onderhouder en de verlosser van de schepping (68). De elementen van de schepping waarover jezus sprak moedigen ons aan biologen te worden; bota-nisten en vogelspotters. God is intensief in zijn schepping geïnteresseerd. 'Gods
is geen afwezige landeigenaar die de aarde heeft verlaten zodat haar bewoners die kunnen verwoesten. jezus is veeleer een actieve tuinman die door zijn Geest werkt aan het onderhouden en bewaren van de aarde, haar systemen en haar schepselen: (71), Zo geeft de auteur de verschillende elementen van de schep¬ping op een plaats waar Gods bedoeling met de schepping tot hun recht komen: het gaat voortdurend om Gods toewijding aan en reddende liefde voor de hele geschapen orde (82). In zijn uiteindelijke plan spreekt God erover dat Hij 'alles nieuw maakt' (Openbaring 21 vers 5), en niet dat Hij 'veel nieuwe dingen maakt'. Tom Wright zegt terecht: 'De christelijke hoop is niet alleen naar de hemel gaan
als je sterft, maar hoop op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die samen
zijn geïntegreerd' (93). Overigens valt er in de detail-uitwerking van dit hoofdstuk
5 nog wel wat aan te scherpen.
In de laatste hoofdstukken van het boek wordt de plaats toegewezen aan ver¬loste mensen: als aanbidders, concreet als profeten, priesters en koningen. En wat ons een opstapje geeft naar aanbidding, is verwondering (106), als we Gods schepping zien, worden we niet alleen tot aanbidding gebracht, maar zullen we waarschijnlijk ook beter zorgen voor de wereld om ons heen.