Het onbehagen van juf Ank

Over veiligheid en vertrouwen in roerige tijden

Ronald van Steden

Imprint:
Motief

Ronald van Steden

Categorie:
Cultuur en geschiedenis, Filosofie en wetenschap, Nieuw Motief, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 176

ISBN: 9789463692199

 

Inkijkexemplaar

 

Nederlanders houden zich voortdurend bezig met veiligheid, terwijl de statistieken daar geen aanleiding toe geven. Blijkbaar speelt er meer. Wie achter de droge cijfers kijkt, ontdekt dat veiligheid aan allerlei gevoelens haakt die gaan over een gebrek aan basisvertrouwen: vertrouwen in onszelf, in elkaar en in de toekomst. Daar ligt het onbehagen van juf Ank, de hoofdpersoon in de populaire tv-serie De luizenmoeder.

In antwoord op haar onbehagen gaat dit boek over veiligheid in termen van verbondenheid, geborgenheid en menswaardigheid. Bij veiligheid draait het niet alleen om bescherming tegen elkaar, maar ook om bescherming door elkaar en vertrouwen in elkaar. Christelijk-sociaal denken over geloof, hoop en liefde biedt aanknopingspunten voor het bieden van een ‘veilig thuis’ aan een bont gezelschap van mensen.

Ronald van Steden is universitair hoofddocent Bestuurswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (nscr).

Het onbehagen van juf Ank is verschenen in de Verantwoordingreeks. Klik hier om de andere delen ook te bekijken.

 23,90


2023

NUR: 757

Paperback

Recensies

Zicht Magazine
[...]
De auteur is erin geslaagd in kort bestek een diepteboring in de Nederlandse samenleving te doen, een kritische diagnose te stellen en een richting voor herstel te wijzen. Hier heeft hij bovendien geen ingewikkeld jargon voor nodig. Dit komt mede door de vele pakkende voorbeelden die hij gebruikt om zijn punt te illustreren. Een recensie als deze is te kort om de vele aspecten die Van Steden in het boek bespreekt uitputtend te behandelen. Bovendien zou er dan ook niets meer te lezen zijn. Daarom is deze recensie ook vooral een aansporing het boek zelf ter hand te nemen. Van harte aanbevolen!
(Aarnout van Gelder, Zicht (uitgave WI-SGP)).