Het vergeten evangelie

Het geheim van Jezus verandert alles

Reinier Sonneveld

Imprint:
Motief

Reinier Sonneveld

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Nieuw Motief, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 296

ISBN: 9789463690034

‘Jezus is als een lont. Net als je denkt dat hij verdwenen is, begint het vuurwerk.’
Dit is een typerende zin uit het nieuwste boek van Reinier Sonneveld. Daarin zoekt hij op zijn bekende grondige én toegankelijke manier naar de betekenis van het Bijbelse begrip evangelie. Wat bedoelde Jezus toen hij zei dat hij Gods rijk kwam stichten? Wat bedoelden zijn leerlingen hiermee? Hoe kan zoiets gruwelijks als een kruisiging de wereld redden? 
Gaandeweg ontwikkelt Sonneveld een vernieuwende en relevante visie voor hedendaagse gelovigen, die diep wortelt in de Bijbel en de vroegste christelijke denkers.
Sonneveld zet dit Bijbelse evangelie kritisch af tegen de alternatieve evangeliën die tegenwoordig worden geboden: die van de politiek, van de religies en van de technologie. Tot slot bespreekt hij diverse argumenten waarom het Bijbelse evangelie overtuigend is en hoe het in de dagelijkse praktijk relevant is.   (2e druk, 2019)

 19,90

2018

NUR: 707

Ingenaaid

Paperback

Leesfragment

Recensies

De nieuwe Koers

07-12-2018

Reinier Sonneveld hield in 2017 nog een sabbatical, maar nog voor het eind van 2018 ligt alweer zijn tweede boek van dit jaar in de winkel. Volgens de achterflap is het 'de voorlopige conclusie van zijn denken'. Dit betekent enerzijds dat het voor wie Sonneveld eerder las veel bekende thematiek bevat, maar anderzijds dat het nog scherper en uitgebreider is verwoord. Centraal staat het 'vergeten evangelie' van Jezus.
Wie was hij, wat kwam hij doen en wat betekent dat nu nog? Kern daarin is een verwoording van het Christus Victor-model om aan te duiden wat er gebeurde toen Jezus stierf en opstond uit de dood. Dit is een thema dat we kennen uit het werk van Tom Wright, maar dat Sonneveld breder inkleedt - meer redenerend vanuit de vragen van nu dan vanuit de Bijbelteksten - en beeldender verwoordt.
De kerngedachte luidt dat het kwaad leeg is en zich als een parasiet vult door te 'nemen', terwijl God overvloedige liefde is die uit volheid geeft. De zelfverzekerdheid waarmee de schrijver grote discussies kort samenvat voelt soms als kort door de bocht, maar ze is tegelijkertijd de flair ervan. Sonneveld peilt de 'evangelieën' van deze tijd en laat zien hoe ze falen - en legt uit hoe Christus het kwaad overwint. Dat nodigt uit tot verder doordenken en doorpraten.

Ideaz

06-12-2018

Wat is 'het evangelie'? Kunnen we in een aantal woorden formuleren, wat wij geloven? Reinier Sonneveld zegt dat het té veel is. Wij zijn vergeten hoe groot het is, zelfs als daarvoor een veelzinnige metafoor wordt gebruikt als het kruis (165vvv) of 'verzoening' door 'voldoening' (224w, 226w), of nog breder jezus Zelf als 'het koninkrijk van God' (153). Het helpt ook niet als we bewoordingen gebruiken die dichterbij lijken te komen zoals 'God gebeurde bij jezus' (155). Geloven is vragen stellen, álles laten bevragen, zoals Karl Barth heeft gezegd: 'Het evangelie is niet een waarheid onder alle waarheden. Het zet een vraagteken bij alle waarheden' (94). Mannen als job, Abraham en jezus heten in de Bijbel 'voorbeelden van geloof om hun ongeloof. Omdat God hun uitroepteken was, durfden ze overal vraagtekens bij te zetten (95). Hoe moeten we er dan 'in 's hemelsnaam' iets over zeggen? Sonneveld gaat heel eerlijk op zoek. Van 'De verhalen die falen' komt hij op 'Een ander verhaal, goed en nieuw'. En daarbij voegt hij nog verwijzingen naar online-video toespraken. Na veel andere boeken van Reinier Sonneveld is dit echt een overtreffend betoog. De verlossings-visie waaraan velen van ons gewend zijn; verzoening door voldoening, wordt door de auteur overtuigend vervangen door een nieuwe denkwijze (212w): de Christus-Victor-benadering. De kruisdood van Christus is in werkelijkheid zijn glorieuze overwinning. Sonneveld stelt dat toenadering, communicatie en eenwording van God en mens gebeurt door te overwinnen wat scheiding brengt, namelijk het kwaad in en buiten ons. De 'heerser van de wereld' heeft een coup gepleegd, en jezus doet nu een omgekeerde staatsgreep: hij heeft overheden en de machten vernietigd en heeft door het kruis openlijk over hen getriomfeerd (Kolossenzen 2 vers 15). Maar hoe is het mogelijk zekerheid te vinden in de mist waarin wij zoeken? Een zodanig geloofsvertrouwen vind je alleen door een basis-naïviteit als bij Blaise Pascal of bij Paul Ricoeur (234). Voor het leven-na-de-dood moet hier een geloofskeuze gemaakt worden. Sonneveld kiest voor wél oordeel, maar tevens wél voor een proces van verzoening waar we allemaal doorheen moeten gaan. Zonder selectie-bij-de-poort, maar mét een 'selectie in ons hart'. Dit is een spannend maar niet ten volle overtuigend voorstel, vind ik. Om diep over te denken en serieus over verder te praten.

Trouw

09-01-2019

.....Reinier Sonneveld laat op een heel verfrissende manier zien hoe Jezus volgens de evangeliën de mensheid redt. Wat theologen vaak voorstellen als een ingewikkeld probleem, ontrafelt hij op toegankelijke en overtuigende manier. Dit boek zal zijn weg wel vinden naar mensen die worstelen met de traditionele gereformeerde verzoeningsleer, maar met het badwater het kind niet weg willen gooien.
Prijzenswaardig is ook Sonnevelds stijl: hij schrijft creatief, met een overdaad aan vaak goed gevonden metaforen. En zo brengt hij niet alleen een vroegchristelijk verzoeningsmodel, maar ook iets van de vroegchristelijke fantasie terug in de doordenking van het geloof.

Recensies

Jente

05-06-2019
Pasen ligt achter ons. Wat heb jij jouw kind verteld over de kruisdood en opstanding van Jezus? Mijn kinderen wilden al vrij jong weten: hoe werkt Jezus' kruisdood als het gaat om mijn toegangs-ticket tot de hemel? En waarom is het kwaad nog niet gestopt door God? Vragen die ik herken en lastig uitleg. Sonneveld pleit op controversiële wijze om te zoeken naar 'het vergeten evangelie'. Hij doet dat onderwijzend en eigentijds. Het boek heeft ook kritiek gekregen. Lees het daarom kritisch én durf je te laten uitdagen om - biddend en zoekend - anders tegen het evangelie aan te kijken. Reinier maakte ook filmpjes en gesprekvragen; handig bij het doorpraten met je tienerkids.

 

0

Your Cart