Het voordeel van de twijfel

Reinier Sonneveld

Imprint:
Motief

Reinier Sonneveld

Categorie:
Belijdeniscadeaus, Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Hulpverlening en zelfhulp, Motief

Extra

ISBN: 9789058818218

Iedereen die gelooft twijfelt ook wel eens. Reinier en Corjan ook. Zij gingen samen dieper graven naar hoe dat nou komt. Waar komt die twijfel vandaan? Kun je er ook wat aan doen? En moet dat eigenlijk wel?
Met veel sprekende verhalen van jongeren en herkenbare voorbeelden geven Reinier en Corjan je meer inzicht in jezelf en in God. Twijfel is niet iets om van te schrikken. Het hoort gewoon bij geloven en kan zelfs je geloof verder helpen.
Vragen die aan de orde komen: Waarom is de kerk saai? Is de Bijbel wel waar? Waarom staat God al die ellende toe? Bestaat God eigenlijk wel? Reinier Sonneveld publiceerde vorig jaar het succesvolle De stilte van God. Voor deze jongereneditie werkte hij samen met Corjan Matsinger (Youth for Christ), die al veel voor en over jongeren publiceerde.

 12,25


NUR: 711

Recensies

Reveil

juli 2019
In dit boek worden op een vlotte en goed leesbare wijze allerlei twijfels besproken die jongeren, maar vast ook ouderen, kunnen hebben wat betreft hu geloof(sleven). Mooi is dat de twijfels niet worden weggeredeneerd, maar juist openhartig worden besproken, soms aan de hand van voorbeelden uit het eigen leven van de auteurs. En de aanbevolen kijk- en luistertips zijn daarop een fijne aanvulling. Alles bij elkaar een prachtig boek, dat je duidelijk maakt: geloven moet echt het voordeel van de twijfel krijgen.

Boekentafels.nl

oktober 2014
Iedereen die gelooft, twijfelt wel een. Reinier en Corjan ook. Zij gingen samen dieper graven naar hoe dat nou kamt. Waar komt die twijfel vandaan? Kun je er wat aan doen? En moet dat eigenlijk wel?
Met veel herkenbare voorbeelden geven Reinier en Corjan je meer inzicht in jezelf en in God. Twijfel is niet iets om van te schrikken. Het hoort gewoon bij geloven en kan je geloof verder helpen. Dat is het voordeel van de twijfel.

Ambtelijk Contact

oktober 2015
Je bent jong en je vindt het lastig om te geloven. Hoe komt dat? Wat kun je eraan doen
Beide auteurs verstaan de kunst om jongeren aan te spreken. Reinier Sonneveld als schrijver van populair-theologische boeken en prikkelende columns, Corjan Matsinger als voormalig kerkelijk jongerenwerker en nu teamleider van de afdeling Kerk bij Youth for Christ.
Dit boekje, gericht op jongeren van 15+, gaat over geloofstwijfel. Ze spelen in op verschillende gedaanten waarin de twijfel of het christelijk geloof wel waar is kan opdoemen. Daarbij gaan ze als het ware met de jongeren in gesprek. Hun uitgangspunt is dat twijfel niet alleen iets negatiefs hoeft te zijn. Het kan je ook verder brengen. Dat lijkt mij ook in overeenstemming met wat Jakobus ons schrijft in zijn brief: wie in verzoekingen en beproevingen (dat kan m.i. ook twijfel zijn) staande blijft, groeit daardoor in zijn geloof, hoewel tegelijkertijd blijft staan dat wie tot God bidt in geen enkel opzicht moet twijfelen.
Op dit spanningsveld wordt de lezer van dit boekje met begrip voortgeholpen. De kern van elk hoofdstuk is terug te vinden in een aantal mini-preekjes van de auteurs, die op YouTube te volgen zijn. Er worden vele en rake en prachtige opmerkingen gemaakt over b.v. het zwijgen van God, dat wordt verhelderd in het leven van Jezus (‘Jezus leert je dat God zwijgt uit liefde’, blz. 85). Een enkel advies lijkt mij niet zomaar voor overname vatbaar (bijvoorbeeld wanneer gezegd wordt dat met anderen binnen je kerk praten over geloof belangrijk is ‘en als dat niet werkt, ga dan weg bij je kerk en zoek het bij een andere kerk’) en ik zou ook niet elke theologische uitspraak voor mijn rekening willen nemen, zoals die dat wanneer we zeggen dat de Bijbel het Woord van God is ‘we bedoelen dat het een woord over God is.... de Bijbel is een verzameling topontmoetingen met God’ (blz. 123). Dat is veel te mager. Ook de uitspraak dat je het eerste hoofdstuk van de Bijbel figuurlijk moet lezen (blz. 124) had exacter geformuleerd moeten worden.