Hoe kan Jezus’ kruisdood ons verlossen?

Christus victor en verzoening door voldoening in verleden en heden

William den Boer (red.)

Imprint:
Motief

William den Boer (red.)

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 208

ISBN: 9789463690669

Jezus’ kruisdood vormt de diepste kern van het christelijk geloof. Jezus brengt verlossing door aan het kruis een gruwelijke dood te sterven. Maar hoe kan het leven, de dood en de opstanding van één mens verlossing betekenen voor de mensheid?

Twee antwoorden op deze vraag die in 2000 jaar kerkgeschiedenis

een belangrijke rol hebben gespeeld, staan bekend als Christus victor en Verzoening door voldoening.

In dit boek gaan negen theologen in op de herkomst en betekenis van beide benaderingen en hun onderlinge verhouding. Aanleiding voor deze bundel is de studiedag die Weetwatjegelooft.nl belegde over Het vergeten Evangelie (2018) van Reinier Sonneveld.

Aan dit boek werken mee: William den Boer, Hans Burger, Kees van Kralingen, Gert-Jan Roest, Riemer Roukema, Cees-Jan Smits, Reinier Sonneveld, Dolf te Velde en Bernard van Vreeswijk.

 22,95


2020

NUR: 704

Paperback

Leesfragment

Recensies

Het Goede leven

mei 2020

Er valt heel wat te leren over de kruisdood van Jezus en het belang daarvan, als je eens aandachtig rondkijkt in de kerkgeschiedenis. Hoe hebben vorige generaties christenen geloofd in Jezus als Heiland der wereld? Bij de vroege kerk merk je hoe belangrijk het is dat Jezus de dood overwon: Christus Victor! Bij middeleeuwse theologen hoor je diepe tonen over het herstel en de genoegdoening die Jezus bracht. De lijnen die zestiende- eeuwer Luther en twintigste-eeuwer Iwand trekken, raken de diepste ervaringen van dood, beperktheid en zonde, karakteristiek voor de mens die verlossing nodig heeft.
Al de invalshoeken in deze bundel zijn het resultaat van een studiedag waarin de spanning werd opgevoerd tussen twee markante verzoeningsmodellen. Maar waarom die tweestrijd, als ze beide iets tonen van een geheimenis? Als deze bundeling van elf grondige bijdragen iets duidelijk maakt, is het dit: een hedendaags gesprek over verzoening kan alleen zinvol zijn als de klassieke inzichten voluit meedoen. Die ontdekking is winst.