Hoopvol leven

Ontdek de weg die Jezus wijst

Gert-Jan Roest

Imprint:
Motief

Gert-Jan Roest

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Motief

Extra

Paginaʽs: 144

ISBN: 9789463690485

Voor Via Nova ontwikkelde Gert-Jan Roest deze lees- en cursusboeken, gericht op denkers. Uniek door de ruimte om zélf te ontdekken, en te werken aan een koppeling tussen geloven en leven. Geschikt voor mensen die nog niet bekend zijn met het christelijk geloof en voor christenen die het christelijk geloof op een nieuwe manier willen leren kennen. In Hoopvol leven maak je kennis met Jezus, het Bijbelse verhaal en de christelijke spiritualiteit. Het is een soort hedendaagse Alpha voor hoogopgeleiden. Je ontdekt een leven van vertrouwen, waarin je je toelegt op liefde en waarin je steeds weer verrast wordt door vernieuwing en hoop.

 

 16,95


2019

NUR: 707

Paperback

Leesfragment

Recensies

Friesch Dagblad

06-07-2019
Het zijn overduidelijk tweelingboeken: Hoopvol leven en Open leven. Ze zijn van de hand van Gert-Jan Roest (1966), kerkelijk pionier in de Randstad. Enkele jaren geleden promoveerde hij op een studie over het evangelie in een Westerse context. Daarvoor al richtte hij Via Nova op: een kerkelijk experiment in Amsterdam, waarbij gepoogd wordt de traditionele kloof tussen kerk en samenleving te overbruggen.

Wie zich wel eens met deze missionaire thematiek bezighoudt, zal naast de naam van Roest ook die van theologen als Stefan Paas, Siebrand Wierda en Tim Vreugdenhil tegenkomen. Wat hen bindt, is een mix van trouw aan het orthodoxe protestantisme én de drang om het blikveld te verbreden.
Hoopvol leven, is een soort inleiding in het christelijk geloof. Het gaat onder meer over het geloof als 'een weg in een mooie en problematische wereld', over 'een weg die je vertrouwen vraagt' en 'een weg waarop je verrast wordt door nieuw leven'. Roest vertelt aan de hand van zeven van dergelijke thema's het hele verhaal van het christendom, duidelijk geordend in een Bijbelse volgorde. Dit boek bevat dus een beknopte geloofsleer, een dogmatiek-in-het-klein. Maar dan wel een dogmatiek waarin de lezer laagdrempelig benaderd wordt. Na uitleg over de persoon van Jezus ('De vlam van liefde brandt zo helder in Jezus dat anderen in dit licht verbleken'), vraagt Roest aan zijn lezers: 'Wat is jouw overtuiging? Wie is Jezus volgens jou?'
Als je het type theologie dat hier wordt gepresenteerd moet kenschetsen, kom je uit bij de zogenoemde theologie van het Koninkrijk Het basisprofiel daarvan is al te vinden bij gereformeerde theologen uit het verleden, maar krijg vandaag een eigentijds accent dankzij een theoloog als Tom Wright.
De kerngedachte luidt dat God de wereld, die in verval raakte door het kwaad, gaandeweg omvormt vanuit de vernieuwing die al in Jezus Christus is begonnen. 'Jezus is de bron van vernieuwing, de bron van waarheid, vertrouwen en liefde', schrijft Roest. 'In deze bron ligt het geneesmiddel tegen onze zelf gerichtheid. Als we ons leven door zijn Geest laten beïnvloeden gaan ook wij deel uitmaken van een wereldwijde vernieuwingsbeweging van hoop.'
Die vernieuwing is wat Roest betreft concreet en tastbaar. Dat blijkt uit het tweede boek, Open leven, waarin hij schrijft over het 'ervaren' van de weg die Jezus wijst. Dat woord 'ervaren' is treffend: we raken betrokken in de koers van het Koninkrijk, en dat is iets wat je omvormt. Roest opent op deze manier het zicht op de breedte van de menselijke ervaring.
Kernwoorden als vertrouwen, vreugde, hoop, commitment, vrijgevigheid, verzoening en alertheid bespreekt hij in een zevental hoofdstukken. Het gaat hierbij steeds om de gerichtheid van ons hart, dat ook beïnvloed wordt door maatschappelijke culturele factoren. Dat kan ons dwarszitten, noteert Roest: Ons ego heeft veel behoefte aan veiligheid, gezondheid, welvaart, acceptatie en bevestiging. Maar hebben we dat altijd nodig? (…) Jezus wist dat dit niet zo was. Ten diepste hebben we kracht en genade nodig om liefdevol en hoopvol te blijven in welke situatie dan ook`
De twee boeken maken de indruk een soort werkboeken te zijn. Naast de hoofdtekst zijn er kaderteksten waarin thema´s zoals ´geloof en gevoel´ of ´geweld in de bijbel´ behandeld worden. In Hoopvol leven is er na elk hoofdstuk en lege bladzijde voor eigen aantekeningen. Bij Open leven zit een los kaartje waarop schematisch en beknopt de hoofdstukken tot de kern zijn teruggebracht. Elk hoofdstuk hierin sluit af met ´gebedsoefeningen´. Dit maakt deze publicaties prima bruikbaar in en rond de kerk, bij het gesprek met belangstellenden en nieuwkomer.

NBD Biblion

14 augustus 2019
Het leven is als een reis waarop bewust en onbewust keuzes gemaakt worden. In het verlangen naar een gelukkig en zinvol leven introduceert de auteur de weg van Jezus Christus als een serieuze mogelijkheid. In zeven hoofdstukken worden aspecten van die weg ontvouwd aan de hand van Bijbelse verhalen langs de gang van het kerkelijk jaar. De jaarkring van de kerk reikt een spirituele reis aan. Dit boek is individueel te lezen, maar ook te gebruiken als ondersteuning bij de cursus 'Tafelgesprekken voor denkers' die vanuit de
Amsterdamse christelijke pioniersgemeenschap 'Via Nova' via internet wordt aangeboden. Het boek en de cursus zijn bedoeld zowel voor christenen als voor mensen van andere overtuiging. De cursus is vooral geschikt voor mensen met minimaal een hbo-denkniveau. Werkboek, met ruimte voor aantekeningen, dat voor belangstellenden in het boek 'Open leven' (2019)* van dezelfde auteur een follow-up heeft. De ruimte voor aantekeningen vormt geen belemmering voor bibliotheekgebruik.

Onderweg

6 juli 2019
Wat deze cursus anders maakt dan andere cursussen is de diepgang: er worden geen gemakkelijke antwoorden gegeven, maar deelnemers krijgen inzicht in de filosofische, culturele, psychologische en theologische achtergronden. Tegelijkertijd biedt de cursus geen droge inhoud die losstaat van het leven, maar biedt hij een weg midden in het dagelijks leven. Juist door de diepgang en de vernieuwende manier van denken over het christelijke geloof is de cursus ook geschikt voor denkers binnen de kerk die moeite hebben om denken en geloven te combineren in hun leven.

Jos Douma op facebook

november 2019

Ik schreef een aanbeveling voor het nieuwe boek van Gert-Jan Roest: Open Leven. Ervaar de weg die Jezus wijst.
Ik ben het opnieuw aan het lezen en wordt er alleen maar enthousiaster over. Wat een goed boek! Hoe overtuigend en inspirerend en verdiepend weet Gert-Jan het gebed dat Jezus ons leerde te gebruiken om op een heel nieuwe manier de weg van Jezus te gaan: biddend leven én hoop verspreiden.
In de belijdeniscursus die ik in de Plantagekerk ga geven, gaan we met dit boek aan de slag.
Dit is de aanbeveling die ik na herlezing van het boek alleen nog maar zou kunnen versterken: "Dit boek kan voor jou een echte ontdekkingsreis worden. Als je verder wilt komen in je nadenken over wat het betekent om christen te zijn en als je de weg van Jezus wilt leren gaan, hebben deze bladzijden je heel veel te geven. Ik vind het een gouden greep dat Gert-Jan Roest het gebed dat Jezus aan zijn leerlingen gaf (het ‘Onze Vader’) als model kiest om te leren leven in het mysterie van Liefde. Als je de weg van dit boek gaat, zal er meer liefde in je leven komen: meer frisheid, meer kracht, meer kwetsbaarheid, meer geloof en meer hoop!"