Identiteit en navolging

Over het contextualiseren van geloof

Roel Kuiper

Imprint:
Motief

Roel Kuiper

Categorie:
Cultuur en geschiedenis, Motief

Extra

ISBN: 9789058817952

Dit boekje bevat de rede die in verkorte vorm is
uitgesproken door prof.dr. Roel Kuiper bij de aanvaarding
van het ambt van buitengewoon hoogleraar Christelijke
identiteit in maatschappelijke praktijken aan de
Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken

 7,50


NUR: 757

Folio