In de gunst bij het hele volk

Evangelicalen, religie en de civil society

Cors Visser

Imprint:
Motief

Cors Visser

Categorie:
Motief

Extra

ISBN: 9789058817471

In de gunst bij het hele volk

Evangelicalen, religie en civil society:
een verkenning met casestudies in Brazilië,
Kenia en Nederland

Evangelicalen hebben een omstreden positie in de samenleving.
Veel van hen zijn ervan overtuigd dat ze een belangrijke
bijdrage leveren aan het maatschappelijk leven.
Anderen denken daartegenover vaak dat religie er weinig
toe doet en dat dit vooral geldt voor de evangelicale variant
daarvan, die zo weinig gericht zou zijn op het leven hier en
nu, dat zij geen serieuze bijdrage levert aan de civil society.
Of zelfs een negatieve rol vervult, door haar beperkte, conservatieve
agenda. Lees meer…

 27,50


NUR: 756