In liefde en trouw? (download)

Een studie naar homoseksuele relaties in de christelijke gemeente vanuit Romeinen 1

Maarten van Loon

Imprint:

Maarten van Loon

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie

Extra

ISBN: 9789055604661

Wat zegt de Bijbel over homoseksuele relaties in liefde en trouw? Een cruciaal hoofdstuk in de bezinning over deze vraag is Romeinen 1. Wat bedoelde Paulus precies toen hij homoseksualiteit onnatuurlijk noemde? Welke praktijken had hij op het oog en welke consequenties moet dat voor vandaag hebben?

Deel 10 in de TU-bezinningsreeks

 4,99


NUR: 707