In vertrouwen leven

Tegendraadse beschouwingen over veiligheid

dr. Ronald van Steden

Imprint:
Motief

dr. Ronald van Steden

Categorie:
Filosofie en wetenschap, Motief

Extra

ISBN: 9789058817051

Een knagend gevoel van onveiligheid plaagt veel burgers.
Volgens dit boek is dat niet te wijten aan hun ‘objectieve’ veiligheidssituatie, maar hangt het samen met een dieper liggende ontologische en existentiële angst (of onzekerheid) voor het niets. Positiever uitgedrukt gaat het om een verlangen naar certitudo dat niet kan worden vervuld door ongelimiteerde controle. Hieraan kan alleen recht worden gedaan als in ons streven naar veiligheid (securitas) de vraag meeklinkt naar wat de betekenis van het goede leven is en wat mensen hier-aan gezamenlijk kunnen bijdragen.

 15,90


NUR: 740