Israël, een natie herboren

Het land van Abraham in Bijbels en politiek perspectief

Aad Kamsteeg

Imprint:

Aad Kamsteeg

Categorie:
Cultuur en geschiedenis, Nieuw Motief, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 128

ISBN: 9789463691376

Ik heb wat met Israël. Niet zo dat ik begin te zwijmelen als ik Jeruzalem binnenrijd. Ook beschouw ik kritiek op de Joodse staat niet als heiligschennis. Maar Israël is geen België, Zambia of Chili. Onder alle naties vormen de Joden een uniek volk. En wat gebeurde er veel rond Israël: de Holocaust, een Joodse staat herboren, oorlogen met Arabische buurlanden, Palestijnse opstanden, een niet-aflatende stroom van Joden die terugkeerden naar het eens aan de aartsvaders beloofde land. Israël haalt vaak de voorpagina’s. Geen onderwerp overigens dat – zowel politiek als theologisch – zo controversieel is als Israël.
Onderscheidt dit boekje zich van andere publicaties over Israël? Waarschijnlijk wel. Vooral doordat ik me niet alleen bezighoud met de politiek, maar ook met wat de Bijbel zegt over volk en land van de Joden. Ik kies niet voor uitersten, ik heb niet alleen oog voor de noodzaak van een eigen Joodse staat, maar ook voor Palestijnse rechten. En wat de theologie betreft, enerzijds geloof ik niet dat de kerk in de plaats van Israël kwam. Maar anderzijds sta ik huiverig tegenover allerlei profetische speculaties over Israël.
In dit boekje bezie ik het verschil tussen anti-judaïsme en antisemitisme. Ik ga na hoe het denken over Israël zich heeft ontwikkeld in de Nederlandse politiek en in de kerken. Wat is de relatie tussen volkenrecht en Bijbelse profetie? Hoe verhouden Messiasbelijdende Joden zich met de Joodse orthodoxie en christenen uit andere volken? Zegt de Bijbel iets over aanspraken van Joden en Palestijnen op het land? Een tiental stellingen en een verklarende woordenlijst vormen het sluitstuk. Over Israël raakt niemand uitgedacht.
Aad Kamsteeg studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en was voor het Nederlands Dagblad en de Evangelische Omroep commentator buitenland. Hij reisde vaak naar Israël en de Palestijnse gebieden.

 10,00


2021

NUR: 697

Paperback

Leesfragment

Recensies

Uitdaging.nl

De Staat Israël wordt door velen gezien als Gods werk. Maar als dat zo is, dan zou dat moeten blijken. Volgens Aad Kamsteeg is dat niet zo. Hij schreef er het boek ‘Israël, een natie herboren’ over. Waarover gaat het?
Volgens Kamsteeg is Israël het meest controversiële onderwerp in politiek en Theologie. Dit zou volgens hem komen omdat die Staat uniek zou zijn in vergelijk met andere landen.
Toch is hij kritisch, maar dat zou geen heiligschennis zijn. Hij vindt het dan ook belangrijk te wijzen op het verschil tussen kritiek op Israël en zionisme met antisemitisme en heeft daar een hoofdstuk aan gewijd.
De Israëlische Staat is volgens hem noodzakelijk, maar Palestijnse rechten zouden niet genegeerd mogen worden. Hij is verder wars van Vervangingstheorieën, maar huiverig voor allerlei profetische Israël speculaties.

Boekanalyse
Kamsteeg studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en was commentator voor het Nederlands Dagblad en de Evangelische Omroep. Hij reisde vaak naar Israël en de Palestijnse gebieden. Hij is een voorstander voor de twee-statenoplossing.
Na een Inleiding beschrijft hij zijn kijk op (de Staat) Israël in 10 hoofdstukken. De meeste aandacht gaat naar de houding van de Nederlandse kerken en zijn Bijbelse visie op Israël. Elk hoofdstuk sluit af met een korte literatuurlijst. Het boek sluit af met 10 stellingen over de Staat Israël, een korte chronologie (1596-2021) en een verklarende woordenlijst.

Arabische rechten
Kamsteeg dringt aan op verzoening tussen Joden en Arabieren, want in de huidige situatie worden generaties gevoed door haat. Hij ziet een oplossing in de ontmoeting. Het elkaar leren kennen om samen te werken aan een oplossing; een vreedzaam samenleven in het beloofde Land.

Evaluatie
Dit is een interessant en toegankelijk boek van een bekende commentator over de Staat Israël, waarin veel kennis over die Staat wordt beschreven en hoe de kerken met die Staat omgingen. Hij drukt zijn visie uit in een tijd dat het overheidsoverleg tussen Israël en Arabische inwoners van het beloofde Land nauwelijks nog voortgang van betekenis heeft.
Kamsteeg laat zien dat hij goed op de hoogte is van de situatie (de geschiedenis, de rechten van Israël) en wat zich heeft afgespeeld. Jammer genoeg heeft hij veel kritiek op Israël en geeft van het Arabische kamp een te mooi beeld.
Hij vermoedt dat Israël het in de komende jaren moeilijker (intern en extern) zal krijgen en dat het daarom zaak is de draad op te pakken voor een vreedzame toekomst. Hij ziet ook een gebrek ontstaan bij de Nederlandse christenen die zouden volharden in of een op de Arabieren gerichte houding of op een expliciete pro-Israël houding tot aan christenzionisme. Hij schetst van de Messias-belijdende Joden (volgens Kamsteeg het geestelijke Israël) een gematigd-links beeld, wat natuurlijk incompleet is.
Zijn geciteerde literatuur is wat gedateerd en dit boek heeft jammer genoeg geen zoekregister.

Marco van Putten, Uitdaging.nl, volledige recensie.