Joël en Amos

Ds. J. Westerink

Imprint:
Motief

Ds. J. Westerink

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Motief

Extra

ISBN: 9789060647257

Het is niet bekend wanneer Joël profeteerde. Maar zijn boodschap is actueel voor alle tijden! Joël ziet natuurrampen, als tekenen van de Dag des Heeren. Gods volk moet zich verootmoedigen, voordat het te laat is. Wanneer die verootmoediging komt, dan blijkt Gods barmhartigheid zeer groot.

Amos is een van de bekendste kleine profeten. Zijn nogal opvallende optreden vindt plaats in het welvarende Tienstammenrijk. In eerste instantie valt daar zijn boodschap nog wel goed, omdat hij de volken rondom het oordeel aanzegt. Maar spoedig blijkt dat Israël zelf het zwaarste oordeel treft, juist omdat het verbondsvolk zozeer bevoorrecht is door de Heere.

De auteur laat zien hoe actueel beide profetische Bijbelboeken zijn.

 11,20


BS

NUR: 707

De Bijbel Open ja