Follow Up! 4 Jouw profiel

Imprint:
Motief

Categorie:
Kerkelijk werk, catechese en kinderbijbels, Motief

Extra

ISBN: 9789058815842

Deel 4 uit de catechesemethode Follow Up!

Jouw profiel

Follow Up! biedt een complete leeromgeving voor catechisatie en kerkelijk jongerenwerk. Ze bestaat uit handleidingen voor de catecheet/jongerenwerker en lesmateriaal voor jongeren. Meer informatie vindt u op www.follow-up.nu

Deel 4 Jouw profiel is een herziene versie van de modules 10, 12, 14, 15 en 16.
Leeftijd: 14-15 jaar

Wat is het ‘profiel’ van een christen? In dit derde deel van Follow Up! gaan jongeren op zoek naar het antwoord. Zo op het eerste gezicht heeft een christen veel dingen gemeen met een niet-christen. Is het leven van een christen eigenlijk anders? Wat hebben geloof en de kerk met ons dagelijks leven te maken?

De lessen bestaan uit een basisles met allerlei extra’s. De basisles heeft een heldere structuur en duidelijke denklijn. Aan het begin van elke les wordt het doel verwoord vanuit het gezichtspunt van de catechisant (Wat doe ik hier vandaag!). In de basisles worden bijbelstudie-opdrachten afgewisseld met creatieve verwerkingsvormen en aantrekkelijke illustraties. Bij elke les zijn er verwijzingen naar passages uit de belijdenis.
Naast de basisles zijn er opdrachten die een vereenvoudiging van de leerstof geven, verdiepingsopdrachten, kaderteksten met extra informatie, uitleg over belangrijke begrippen en extra opdrachten voor groepen die meer tijd te besteden hebben.
Op de website www.follow-up.nu zijn filmpjes, luisterfragmenten, spellen en andere extras te downloaden die horen bij de lessen. Ook de handleidingen met didactische tips en achtergrondinformatie zijn te vinden op de website.

 16,50


NUR: 707

Follow Up!