Jozef

Eerherstel voor de gezegende onder de mannen

T. van den Berg

Jozef zoon van David

Imprint:
Motief

T. van den Berg

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 96

ISBN: 9789463690997

Over Jozef, de pleegvader van Jezus en man van Maria, doen allerlei verhalen de ronde waar de Bijbel geen aanleiding toe geeft en die de persoon in kwestie geen recht doen. Wie was Jozef? Hoe was zijn verhouding tot Maria? Wat was zijn betekenis in het kerstverhaal? Welke functie heeft het geslachtsregister van Jezus?
En wat gebeurde er in Bethlehem? Werd de Messias geboren in een stal?
De auteur weerlegt in dit boek allerlei misvattingen rond de geboorte van Jezus. Hij bepleit eerherstel voor de rechtvaardige Jozef, een voorbeeld van geloofsvertrouwen, toewijding en zichzelf wegcijferende liefde.
Teo van den Berg (1949) volgde, naast zijn loopbaan in het bedrijfsleven, als belangstellende een deeltijdopleiding tot catecheet/docent godsdienstonderwijs en was tientallen jaren actief in het kerkelijk leven.

 12,50


2020

NUR: 707

Leesfragment