Ken jezelf!

Bespiegelingen over een christelijk mensbeeld

Willem van der Horst

Imprint:
Motief

Willem van der Horst

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 296

ISBN: 9789463690324

Dit boek zet de lezer aan het denken over wie hij is. Sociaal wetenschapper en psychosociaal therapeut Willem van der Horst laat systematisch, stap voor stap, zien wat inzichten uit de sociale wetenschappen, de theologie en de filosofie ons kunnen vertellen over onszelf. Daarbij legt hij voortdurend verbanden met Bijbelse lijnen. Dat verklaart gelijk de ondertitel van dit boek: ‘Bespiegelingen over een christelijk mensbeeld.’

 

Het is een studieboek en tegelijk een boek voor iedere christen die open staat voor zelfreflectie. Willen van der Horst biedt dan ook geen droge theorie, maar een boeiende zoektocht. De praktijk komt voortdurend langs en daagt de lezer uit om concreet te kijken naar het leven van elke dag.

 

Achtereenvolgens komen aan de orde: Wat maakt jou tot een herkenbaar en uniek mens? Hoe belangrijk is het verleden voor je eigen toekomst? Hoe belangrijk zijn je medemensen, ook voor het antwoord op de vraag wie jij bent? Wat betekent het dat je vrijheid, verantwoordelijkheid en bewustzijn hebt? Wat is je ziel? Hoe ben je spiegelbeeld van God?

 28,90


2019

NUR: 707

Leesfragment

Recensies

PKN online

oktober 2019
In zes stappen volgt de lezer in dit boek de weg naar zichzelf, andere mensen, de ziel en God. 'In dit boek gaat het om een filosofische en theologische en daardoor normatieve vraag: wat is mens-zijn nou eigenlijk, wat is de bedoeling en bestemming van je mens-zijn?', pag. 7.
Het boek is uitermate helder en didactisch van opzet. In beknopte vorm worden veel visies bij elkaar gebracht. De auteur weet een goed overzicht te geven van de onderwerpen. Ieder hoofdstuk opent met een doelstelling en sluit af met een samenvatting.
Volgens de auteur schiet de aandacht voor ons lichaam vandaag tekort. Laat onze tijd echter niet vaak zien dat onze geest tekortkomt? De auteur staat niet stil bij eenzaamheid en depressie bv.
Het hoofdstuk over goed en kwaad biedt m.i. iets te weinig overzicht al kun je in het bestek van dit boek ook niet álles verwachten.
In het hoofdstuk over verlies valt de nadruk op afweermechanismen; wat hier ontbreekt is de 'gewone' beleving van verlies (het rouwproces).
Bijzonder en waardevol zijn de hoofdstukken over verlangen en bezielend verband. Ook wordt het begrip ziel verkend.

NBD Biblion

januari 2020
Een christelijk mensbeeld, maar dan wel vanuit een protestants perspectief. Begrijpelijk, gelet op vele jaren pastoraat door de auteur in christelijke gemeenten. Van der Horst is daarbij sociale wetenschapper en tevens psychotherapeut en geeft al decennia colleges. Al deze activiteiten zijn in het boek herkenbaar. Mens en cultuur en de betekenis van religie worden in het boek benaderd vanuit drie invalshoeken: de antropologisch-psychologische; de filosofisch-theologische en de ethisch-normatieve respectievelijk Bijbelse. Een socioloog zal de eerste invalshoek en diens conclusies ten aanzien van het christelijk mensbeeld zeer aanspreken. De beschouwingen worden vaak gelardeerd met 'inlassen', gebaseerd op therapeutische groepsgesprekken en activiteiten; nuttig als handboek voor toekomstige colleges. De vertaalslag naar de Bijbel is vrij beknopt en dat is positief. Van der Horst legt een sterk accent op een balans tussen de menselijke gegevens: denken, voelen en handelen, zeer wijs vanwege de overaccentuering van de ratio en de onderschatting van het handelen. Hij noemt zijn boek geen zelfhulpboek. Dat is het wel, maar gelukkig veel meer dan dat. Met literatuurverwijzingen en eindnoten per hoofdstuk.