Ken mijn naam

Namen die in de Bijbel aan Jezus worden gegeven

Henk Pietersma

Ken mijn Naam

Imprint:
Motief

Henk Pietersma

Categorie:
Cultuur en geschiedenis, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 136

ISBN: 9789463690980

Jezus

Welk geheim zit er achter de naam waar niemand omheen kan?

Is het zijn gedrag, zijn het de bijzondere denkbeelden, de wonderen, zijn kruisiging,zijn opstanding?

Jezus streefde niet naar een heldenstatus. Toch inspireerde zijn naam door de eeuwen heen

wereldwijd tot navolging.

Ook onze westerse geschiedenis kan niet los gezien worden van zijn geestelijke impact.

Zijn volgelingen stichtten kloosters en kerken als centra van praktische en intellectuele ontwikkeling. Zonder kloosters geen universiteiten, geen ziekenhuizen of andere gezondheidszorginstellingen, geen sociale voorzieningen. Geen Universele Verklaring van de

Rechten van de Mens, geen Internationaal Strafhof, enz. Het gedachtegoed van Jezus ligt aan de basis van geestelijk hoogwaardige wereldverandering.

In deze tijd zien we echter, mede als gevolg van ontkerkelijking en geestelijke vervreemding, de naam van Jezus steeds verder uit het dagelijks leven verdwijnen.

Beeldend kunstenaar Henk Pietersma gaat met zijn schilderijen op zoek naar bronnen achter de namen van Jezus. Karakteristieke benamingen bij de profeten van het Oude Testament, en bij Jezus’ tijdgenoten in het Nieuwe Testament.

Met zijn schilderijen en vijfregelige bespiegelingen geeft Pietersma in dit boek opnieuw reliëf aan de namen van Jezus.

Uitdagend en uitnodigend voor een persoonlijke reflectie.

Juist nu.

 19,90


2020

NUR: 646

Leesfragment