Kerk op een kruispunt

Imprint:

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie

Extra

 7,50


Recensies

Ambtelijk Contact

maart 2014
Over de vraag naar de rol van christelijk geloof en kerk in deze tijd organiseerde de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding samen met de TUA een symposium met als titel Kerk op een kruispunt’. In deze uitgave zijn de bijdragen gebundeld. Vragen die aan de orde komen, zijn onder meer: ‘Hoe kan in de huidige situatie de kerk de buitenwereld bereiken? Moet zij nieuwe wegen inslaan? En zo ja: welke dan? En hoe zit het met het profiel van de predikant: voldoet het klassieke model nog of moet er een ander ‘type’ predikant ontstaan? En wat betekent dat voor de theologische opleidingen? Vragen en suggesties voor het verder doordenken van deze vragen zijn aan de diverse bijdragen toegevoegd.

Boekentafels.nl

maart 2014

Over de vraag naar de rol van christelijk geloof en kerk in deze tijd organiseerde de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding samen met de Theologische Universiteit Apeldoorn een symposium met als titel Kerk op een kruispunt. In deze uitgave zijn de bijdragen gebundeld. In deze bundel zijn vragen en suggesties toegevoegd om als kerken en kerkleden de handschoen op te nemen en samen het gesprek te voeren over de toekomst van de kerk. Het boekje is daardoor zeer geschikt als studiemateriaal voor groei- en gespreksgroepen en kerkenraden.