Kierkegaard en Het begrip angst een leesgids

Een leesgids

Andries Visser, Søren Kierkegaard

Imprint:
Motief

Andries Visser, Søren Kierkegaard

Categorie:
Filosofie en wetenschap, Motief, Nieuw Motief, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 240

ISBN: 9789463690065

‘…en niemand is niet bang.’ (Hans Andreus)

 

Kierkegaard was in 1844 de eerste die, via de pseudonieme schrijver en psycholoog Vigilius Haufniensis, een monografie schreef over angst. Daarbij legt, ontdekt en onderzoekt hij bijzondere verbanden, onder andere die tussen angst en het kwaad, angst en zonde.
Allerlei gedachten die nu binnen de psychologie en psychiatrie gemeengoed zijn vind je hier voor het eerst, en grondig, ontwikkeld: angst voor het niets van de mogelijkheid, angst voor de vrijheid, angst als ‘de duizeling van de vrijheid’, angst voor het ‘niets’ van schuld en noodlot.
Haufniensis zoekt naar de wortel van de angst, maar tegelijkertijd de actuele aanwezigheid van de angst in jezelf.

Deze leesgids is bedoeld als een handreiking. Er wordt uitleg gegeven over de opbouw van het boek en het belang dat de schrijver hecht aan de psychologie. Daarnaast is er een leidraad, die stap voor stap de stof van het boek indeelt en volgt. Vervolgens wordt op enkele onderwerpen nog wat nader ingegaan.

 17,95


2018

NUR: 730

Paperback

Leesfragment

Recensies

Kerkblad voor het Noorden

maart 2019
De bekende Deen Kierkegaard schreef zijn boek over angst onder het pseudoniem Vigilius Haufniensis, zoals hij veel van zijn boeken onder een schuilnaam uitgaf. Uit de ondertitel blijkt dat in deze verhandeling 'angst' benaderd wordt vanuit psychologisch perspectief. Volgens de schrijver loopt dat uit op theologie, in een belichting van de erfzonde. Kierkegaard noemt zijn boek een simpele overweging. Het is door zijn lezers echter nooit als simpel ervaren. Met hun duo-uitgave willen de auteurs dit meesterwerk van de Deense filosoof toegankelijker maken, Buijs door een nieuwe vertaling en Visser door er een leesgids bij te schrijven. Dit project was bij hen in vertrouwde handen, want zij lezen al jaren samen Kierkegaard en beschikken over de nodige deskundigheid.
Voor elke liefhebber van de werken van Kierkegaard is deze uitgave een grote aanwinst.

NBD/Biblion

november 2018
In dit aangrijpende, maar ook duistere en zeer moeilijk te begrijpen werk analyseert Kierkegaard (1813 -1855; onder pseudoniem van Vigilius Haufniensis, de 'wakende van Kopenhagen') verschillende aspecten van het begrip angst als de cruciale factor van al het menselijk doen en denken. Hij kijkt naar de relatie tussen existentiële angst en de erfzonde, en gaat in op de consequenties ervan in het dagelijks leven, de verschillende manieren om angst te ontvluchten, 'geesteloosheid' en de rol van het geloof. Dit boek beïnvloedde talloze filosofen en was grondleggend voor de stroming van de existentialistische filosofie. Lineke Buijs levert met dit boek de eerste echt nieuwe vertaling op in zestig jaar (bij Damon verscheen in 2009 nog een herziene vertaling van J. Sperna Weiland). En gezegd moet worden dat het boek, ondanks de extreem moeilijke inhoud, erg goed leest. Naast Kierkegaards eigen voetnoten bevat het boek verder geen noten of toelichtingen; die staan in het parallel aan
deze vertaling verschenen boek van (Buiis' echtgenoot) Andries Visser 'Kierkegaard en het begrip angst: een leesgids'*.