Komt een test bij de dokter

Theo Boer

Imprint:
Motief

Theo Boer

Categorie:
Medische ethiek, Motief

Extra

ISBN: 9789058819710

In deze studie, gefinancierd door Zorgonderzoek Nederland (ZonMw), worden op basis van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor de omgang met health checks.

 17,45


NUR: 883

Lindeboom

Leesfragment

Recensies

NBD Biblion

maart 2018
Het wordt steeds normaler dat iemand zonder klachten testen laat doen met als meest sprekend voorbeeld de preventieve total bodyscan. Daarna volgt vaak naar aanleiding van de uitslag een bezoek aan de arts. Vandaar de titel van dit wetenschappelijke boek. Aan het gebruik van deze health checks kleven allerlei voor- maar ook nadelen. Een werkgroep van het Lindeboominstituut heeft een literatuurstudie en een empirisch onderzoek gedaan. Dit boek is het verslag met wijsgerige en ethische beschouwingen en een vragenlijstonderzoek en interviews van gebruikers en artsen. Afgesloten met conclusies, aanbevelingen, literatuurlijst. Engelstalige samenvatting en uitgebreide methodebeschrijving. Geschikt voor de medische professie, gezondheidswetenschappers en -economen en hopelijk ook voor de commerciële organisaties die hiermee bezig zijn. De uitgave past in de discussie rond de toenemend autonome patiënt en de veranderende arts -patiëntrelatie. Het boek heeft een hoog abstractie- en wetenschappelijk niveau.