fbpx

Leren van de lelie en de vogel

Søren Kierkegaard

Imprint:
Motief

Søren Kierkegaard

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Motief

Extra

ISBN: 9789058814784

Zes ’opbouwende toespraken’van Soren Kierkegaard. Om iets te leren denk je in eerste instantie aan school, aan leraar en leerling, aan iets dat binnen plaatsvindt. Door Kierkegaard word je uitgenodigd naar buiten te gaan, om te kijken naar wat daar simpelweg aanwezig is: een bloem op het veld, een vogel in de lucht. Die bloem en die vogels zijn de leraars. In die grappige verhouding blijkt het mogelijk om van hen nieuwe dingen te leren. Telkens anders, vanuit verschillende invalshoeken. Over jezelf, over de manier waarop je in het leven staat.

 15,90

BS

NUR: 707

Kierkegaards toespraken

Leesfragment

Recensies

Ambtelijk Contact

november 2010
Hoewel hij nooit predikant geweest is, heeft de Deense theoloog/filosoof Søren Kierkegaard
(1813-1855) een heel aantal geestelijke toespraken nagelaten. In dit boekje zijn er zes
opgenomen, die Kierkegaard heeft geschreven naar aanleiding van het bekende gedeelte
uit Matt. 6:25-34 over de lessen van de vogels en de lelies. De eerste drie (uit 1846) cirkelen
om wat het betekent mens te zijn: niet op te gaan in de vergelijking en concurrentie met
andere mensen, maar te leven onder Gods zorg, voor zijn aangezicht. In het tweede drietal
toespraken, enkele jaren later geschreven, gaat het over zwijgen, gehoorzamen en blijdschap.
Hier benadert Kierkegaard de tekst sterk vanuit ‘zoek eerst het Koninkrijk van God’.
Het zijn diepzinnige toespraken, waarin Kierkegaard zich veroorlooft naar aanleiding van
de tekst gedachten te ontwikkelen die een eigen kant uitgaan. Hij biedt veel stof tot denken
(en ook voor de preekvoorbereiding!).

Ambtelijk Contact

april 2012
Een serie vertalingen van de toespraken van de Deense filosoof/theoloog Søren Kierkegaard.
Deze overdenkingen te lezen vraagt om rust en een lange adem. Men wordt er echter rijk voor beloond. Kierkegaard was een heel bijzondere gestalte in de negentiende eeuw, een getuige van Christus aan de rand van de Deense staatskerk. De vertalers en de uitgever hebben er alles aan gedaan om er iets moois van te maken en Wat mij betreft is dat geheel geslaagd.

 

0

Your Cart