Leven door de Geest

Leven door de Geest

Imprint:

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Motief

Extra

ÔLeven door de GeestÕ is geboren uit de strijd die de auteur met zichzelf heeft moeten voeren toen hij Ð goed twintig jaar geleden Ð voor een tweeledige problematiek kwam te staan. De bijbel maakt duidelijk wat de vruchten zijn van het christelijk geloof en toch zijn er veel ÔorthodoxeÕ christenen bij wie daarvan weinig of niets te zien is. In ÔLeven door de GeestÕ getuigt de orthodox-reformatorische predikant Schaeffer van zijn persoonlijk verlossing van de boeien en van de gevolgen der zonde. Schaeffer zelf noemt Ô leven door de GeestÕ de sleutel tot het verstaan van zijn gehele oeuvre.

 11,50