LF1 Noordzeeroute

Imprint:
Recreatief

Categorie:
Fietsen, Recreatief

Extra

ISBN: 9789058816382

De Noordzeeroute is al tientallen jaren de meest geliefde landelijke fietsroute.

Deze 544 kilometer lange route voert de fietsers over goede fietspaden langs zee, strand en duinen, van Den Helder naar Boulogne-sur-Mer (in Noord-Frankrijk).

De gids bevat overnachtigsadressen: campings, hotels, pensions, bed & breakfasts.

Veel informatie over natuur, cultuur en bezienswaardigheden.

 13,90


NUR: 501

Recensies

VWO website

augustus 2012
De LF Noordzeeroute is de oudste lange afstandfietsroute (LF-route) in Nederland en België. Ze dateert reeds van 1990. Ze maakt nu deel uit van de Internationale North Sea Cycle Route die over 6.000 km door acht landen rond de Noordzee loopt. In de gids wordt de volledige route van Den Helder tot in Boulogne-sur-Mer met een lengte van 544 km beschreven. De fietsgids is uitgegeven als ringband die door zijn afmetingen perfect in de stuurtas past.
Deze gids brengt uiteindelijk klaarheid in het wereldje van de LF-routes. Vooral het Belgisch traject is grondig gewijzigd. De chaos die ontstond door de aanleg van de LF 1 Kustfietsroute en het verleggen van de Vlaanderen Fietsroute zorgde bij veel fietsers voor verwarring en ongenoegen. Een ding is duidelijk: de auteur heeft zijn huiswerk gemaakt en de hele route onder de loep genomen en aangepast.
De gids bevat een uitgebreide beschrijving met veel praktische informatie, gelardeerd met foto’s en kaderstukjes met bijzondere onderwerpen. De routebeschrijving is ingedeeld in 18 trajecten met afstanden van 20 tot 40 km. De afstand van je eigen dagtrajecten bepaal je uiteraard zelf. Bij elk traject vind je een gedetailleerd kaartje. Voor het Nederlandse en Franse gedeelte op schaal 1:150.000 en voor het Belgische op schaal 1:170.000. Het zal voor de Belgische gebruikers even aanpassen zijn omdat zij gewoon zijn aan kaarten op schaal van 1:50.000 en bijgevolg met een meer gedetailleerd kaartbeeld. Op de Nederlandse kaartjes worden bovendien de knooppunten met hun nummers vermeld. Dit zorgt helaas wel voor een te druk kaartbeeld.
Wie gebruik maakt van een gps-toestel kan het volledige traject van de route als gpx-track downloaden.

NBD Biblion

augustus 2012
Als onderdeel van de lnternationale North Sea Cycle Route wordt in deze gids het tracé door Nederland, België en Frankrijk beschreven: van Den Helder tot Boulogne-sur-Mer, in totaal 544 kilometer. De route gaat veelal over rustige fietspaden door duinen en langs eeuwenoude kanalen. Het traject is.in de jaren 1990 bewegwijzerd en de laatste jaren op veel plekken ingrijpend vernieuwd, wat aanleiding was voor een grondige herziening van deze gids. Met name de vermelding van de knooppunten onderweg is een aangename toevoeging en voert de route meer langs de kust. De beschrijving bevat overnachtingsmogelijkheden. bezienswaardigheden en praktische zaken om rekening mee te houden. Kaarten, foto's, fiets relevante gegevens, interessante websites. Historische- en geografische achtergrondinformatie maken deze route zeer aantrekkelijk om te fietsen. Inspirerende en handige gids, ook om van tevoren te lezen.