Lijden en volhouden

Theo Boer

Imprint:
Motief

Theo Boer

Categorie:
Medische ethiek, Motief

Extra

ISBN: 9789058819062

Ieder mens krijgt vroeg of laat met lijden te maken. Lijden roept veel vragen op. Vragen naar het waarom en naar hoe je met lijden zou kunnen omgaan in concrete situaties. Is het mogelijk om positieve ervaringen aan lijden te verbinden? In deze bundel gaan deskundige auteurs diep op deze vragen in, vanuit verschillend perspectief: medisch, psychisch, sociaal, existentieel en spiritueel. En daarbij gaat het niet alleen om lijden, maar ook om volhouden. Het boek is een poging om bronnen van kennis, troost en levenskunst aan te boren om met het lijden van onszelf en onze omgeving om te gaan.

 17,50


NUR: 737

Lindeboom

Leesfragment