Liturgische formulieren

In gebruik bij de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland

Imprint:

Categorie:
Kerkelijk werk, catechese en kinderbijbels, Motief

Extra

Paginaʽs: 520

ISBN: 9789058819604

In deze bundel vindt u alle in de Christelijke Gereformeerde Kerken in gebruik zijnde liturgische formulieren in één uitgave. U treft in deze uitgave vier sets liturgische formulieren aan. De eerste set bevat de klassieke liturgische formulieren uit de zestiende/zeventiende eeuw. De tweede set bevat formulieren die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw door de deputaten voor de eredienst zijn opgesteld, door de generale synode van 1971/72 zijn vastgesteld en vrijgegeven voor gebruik in de kerken. De derde set bevat de door de Gereformeerde Bond herziene klassieke formulieren. De generale synode van 2013 besloot dat deze ook gebruikt mochten worden. De vierde set bevat de formulieren die deputaten eredienst in opdracht van de synode vanaf 2001 tot 2017 hebben opgesteld.

 37,50


Motief

2019

NUR: 709

Paperback