Met mond en hart

Henk van 't Veld

Imprint:
Motief

Henk van 't Veld

Categorie:
Cultuur en geschiedenis, Motief

Extra

ISBN: 9789058814807

Achter veel geestelijke liederen gaat een bijzondere ontstaansgeschiedenis schuil. In dit boek gaat de schrijver op zoek naar de verhalen achter 81 liederen die behoren tot de geestelijke bagage van veel christenen. Het resultaat vindt u in deze bundel: ontroerende en veelal bewogen geschiedenissen, die de liederen een nog diepere betekenis verlenen. Veel dichters stonden onder zware druk. Er zijn dichters die moesten vluchten voor vijandelijke troepen, die dierbaren verloren aan de pest of leden onder een zware handicap. Hun liederen zijn parels van hoop en geloof, ondanks alle narigheid; het zijn ‘liederen in de nacht’.

 10,00


BS

NUR: 306