Met zorg verbonden

Met zorg verbonden

Imprint:

Categorie:
Medische ethiek, Motief

Extra

Een onderzoek naar de betekenis van zorg voor ons menselijk welzijn. Voor zowel pati‘nt als zorgverlener is het essentieel dat zorg gebed is in een onderlinge verbondenheid van geven en ontvangen. De auteur stelt dat levensbeschouwing van essenti‘le betekenis is voor de verdere ontwikkeling van de gezondheidszorg.

 19,90