Micha Cursus

Zorgen voor elkaar en voor de schepping

Theanne Boer

Imprint:
Motief

Theanne Boer

Categorie:
Motief, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 96

ISBN: 9789463690577

 12,75


2019

NUR: 707

Leesfragment

Recensies

Gezamenlijk Zondagsblad PKN Drenthe, Overijssel en Flevoland

13 oktober 2019
Een tip voor de Bijbelkring. Micha Nederland verbindt, inspireert en activeert kerken, christenen en organisaties om actief christen te zijn in deze wereld. In de Micha Cursus ontdekken mensen in zeven bijeenkomsten wat de Bijbel zegt over gerechtigheid. Deelnemers leren hoe zij met hun talenten kunnen meewerken in Gods Koninkrijk. Thema's die aan bod komen zijn o.a. de impact van levensstijl op de schepping, misstanden in de kledingindustrie en de verdeling van welvaart in de wereld. Door middel van concrete en uitdagende opdrachten ontdekken mensen hoe ze met hoofd, hart en handen verschil kunt maken

Opwekking

februari 2020
Nadenken over wat de Bijbel bedoelt met recht doen; dat is de opzet van deze volledig vernieuwde Micha Cursus. De interactieve cursus bestaat uit zes bijeenkomsten waarin je ontdekt hoe je gehoor kunt geven aan Gods oproep tot zorg voor je naaste en de schepping en het bestrijden van onrecht. Je ontwikkelt met jouw talenten en mogelijkheden een eerlijke en duurzame levensstijl. En je inspireert en bemoedigt elkaar om zo in Gods koninkrijk bezig te zijn. De opdrachten en filmpjes zetten je aan het denken, en de praktijkdag helpt je om wat je geleerd hebt om te zetten in daden. Laagdrempelig en inspirerend!

Kerkblad voor het Noorden

april 2020
Micha 6,8: 'Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God'. Deze boodschap van Micha is actueler dan ooit. De roep om de aarde en haar bewoners te beschermen klinkt luid. En terecht. Er is zoveel mis op deze wereld, zowel in de natuur als in de maatschappij. Deze Micha Cursus beoogt hier heel praktisch mee om te gaan. Voor een deel onderzoek je met een klein groepje van maximaal tien personen wat de Bijbel zegt over goed en recht doen, voor een ander deel onderzoek je wat jezelf kunt doen, hoe je de Bijbelse principes verbindt aan de praktijk van je dagelijks leven. Waar ligt jouw passie? Wat kan en wil jij doen? De Micha Cursus helpt je het te ontdekken. Het gaat bij deze cursus om het zoeken van jouw aandeel in Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid, zoals Jezus in de Bergrede zegt. Het mooie van de Micha Cursus is dat het heel praktisch kan worden toegepast. En wat ga jij ermee doen?