Moraal in het klaslokaal

Imprint:
Motief

Categorie:
Filosofie en wetenschap, Motief

Extra

ISBN: 9789058815484

Moraal in het klaslokaal

Een aantal buurtbewoners schrijft gezamenlijk een brief naar school waarin ze zich beklagen over het gedrag van leerlingen. Veel afval wordt in tuinen gegooid. Leerlingen blokkeren het trottoir zodat voetgangers over de weg erom heen moeten lopen. Als iemand uit de buurt de moed heeft om te vragen erlangs te mogen, zijn de reacties van leerlingen niet mis. Wat nu? Hoeft het lerarenteam alleen ouders aan te spreken op de opvoeding van hun kinderen of ligt hier ook een taak voor de school?
Alle auteurs die een bijdrage leverden aan dit boek zien een belangrijke rol weggelegd voor leraren in het primair of voortgezet onderwijs als het gaat om morele vorming van leerlingen.
Elke auteur benadert deze moreel vormende taak vanuit zijn eigen invalshoek, met als gezamenlijk uitgangspunt de deugdethiek. In ieder hoofdstuk zijn aan de hand van concrete casussen studie- en reflectieopdrachten opgenomen, die zowel studenten aan een lerarenopleiding als ervaren leraren kunnen helpen zich verder te vormen tot een moreel competente leerkracht.
Kenmerkend voor dit boek is ook de verbinding met een christelijke levensvisie.

Auteurs: Marry Biemond, Hans Borst, Wilma van der Jagt, Anneke Meester-van Laar, Gerrit van der Meulen, Eize Stamhuis, Pieter Vos

 16,40


BS

NUR: 841

Dixit