Moreel kapitaal

Roel Kuiper

Imprint:
Motief

Roel Kuiper

Categorie:
Filosofie en wetenschap, Motief

Extra

ISBN: 9789058813923

Om te komen tot verbondenheid in de samenleving is moraliteit nodig, solidaire liefdevolle betrokkenheid op de ander. Roel Kuiper presenteert een sociale filosofie waarin moreel kapitaal een belangrijke plaats inneemt. Hij betrekt daarbij historische, sociologische, politieke en filosofische inzichten.

 25,00


BS

NUR: 735

Verantwoording