Multiculturele gerechtigheid

Een christelijk-wijsgerige visie in discussie

Imprint:
Motief

Categorie:
Cultuur en geschiedenis, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 208

ISBN: 9789463690591

Culturele en religieuze diversiteit, ‘multiculturalisme’, ooit gezien als een verrijking, blijkt problematische kanten te hebben. Jonathan Chaplin ontwikkelt een christelijk perspectief en schetst daarin een ideaal waarin multiculturele gerechtigheid centraal staat.

Vertegenwoordigers van de christelijke politieke partijen en moslim Enis Odaci gaan met hem in discussie.

 21,90


2020

NUR: 763

Leesfragment