Naar behoren

Filosofische ethiek in de neocalvinistische traditie

Bart Cusveller

Imprint:

Bart Cusveller

Categorie:
Filosofie en wetenschap, Motief, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 296

ISBN: 9789463691215

Wat is moreel naar behoren? Mensen denken immers heel verschillend over moraal en ethiek. Bovendien zijn moreel goede beslissingen en gedragingen vaak knap ingewikkeld.
Bezinning op het moreel goede doen en laten kan dan ook niet volstaan met eenzijdige benaderingen. Moreel naar behoren denken en handelen vraagt om een integrale benadering.
Maar wat is een integrale ethiek? Een goed voorbeeld van een dergelijke benadering is de wijsgerige ethiek in de neocalvinistische traditie. Aan de orde komen voortrekkers als Herman Bavinck, Herman Dooyeweerd en André Troost, de uitwerkingen van Bob Goudzwaard en Egbert Schuurman, gesprekspartners als Richard Mouw en Nicholas Wolterstorff, en de toepassingen van Roel Kuiper en de normatieve praktijkbenadering. Intermezzo’s over C.S. Lewis en Allan Boesak vormen een interessante aanvulling.

 27,50


2021

NUR: 705

Verantwoording

Paperback

Leesfragment