Nederlander met de Nederlanders

Een positieve, orthodoxe visie op homoseksualiteit, wetenschap en vrouwelijke leiders

Robert Plomp

Imprint:
Motief

Robert Plomp

Categorie:
Motief

Extra

ISBN: 9789058818942

Robert Plomp geeft met dit boek een positieve, orthodoxe visie op homoseksualiteit, wetenschap en vrouwelijke leiders.
Christenen weten zich geroepen om getuigen van Jezus Christus te zijn.
Wat betekent dat voor hun houding tegenover de maatschappij?
De apostel Paulus geeft hun een voorbeeld door ‘de Grieken een Griek’ te worden, en zich aan te passen aan de sociale verhoudingen van zijn tijd. In een maatschappij waar een slaaf het eigendom is van zijn meester en een vrouw van haar man weet Paulus op die manier ruimte te vinden voor het Evangelie. Robert Plomp laat zien wat orthodoxe christenen in de eenentwintigste eeuw hiervan kunnen leren. Moeilijke onderwerpen, zoals homoseksualiteit, geloof en wetenschap en de positie van de vrouw, komen tegen deze achtergrond in een nieuw licht te staan. Het gezag van de Bijbel blijft daarbij staan en wint aan zeggingskracht voor zowel christenen als buitenstaanders. Het doel is om het Evangelie van Jezus Christus, van zonde en genade, weer vol in de schijnwerpers te zetten.

Voor een interview met de auteur klik hier

 16,95


NUR: 707

Leesfragment