Nee is oké!

Meer genieten, minder moeten

Carianne Ros, Michelle van Dusseldorp

Imprint:
Motief

Carianne Ros, Michelle van Dusseldorp

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Hulpverlening en zelfhulp, Huwelijk en gezin, Motief

Extra

ISBN: 9789058819031

Nee is oké

meer genieten, minder moeten

 

Iedereen ‘pleaset’: je maakt het een ander naar de zin, maar vergeet wat je zelf nodig hebt. Dat kan uit de hand lopen en leiden tot vermoeidheid, stress en frustratie. Je denkt dat je niet genoeg doet en anderen je eigenlijk niet mogen. Dat is de ‘please disease’.

Carianne Ros en Michelle van Dusseldorp zijn ervaren therapeuten en zien het in hun praktijk keer op keer. Op basis van gesprekken met honderden mensen en grondige literatuurstudie ontdekten ze zeven ‘pleasetypes’. In dit boek leggen ze deze uit. Via een eenvoudige test kan de lezer ontdekken welk type bij hem of haar hoort.


Nee is oké
biedt vele concrete adviezen om te groeien, zodat de lezer zelfbewuster in het leven kan staan en kan genezen van de please disease. Het boek geeft talrijke handreikingen voor een leven met minder moeten en meer vreugde.

 


Carianne Ros en Michelle van Dusseldorp schreven allebei zeer succesvolle boeken. Carianne werd vooral bekend met
Rust, waarin ze adviezen geeft om minder stress te ervaren. Michelle schreef Ik kan veranderen, met elf stappen voor innerlijke heling.

 19,50


2016

NUR: 711

Leesfragment

Recensies

Boekentafels.nl

oktober 2016

Iedereen ‘pleaset’: je maakt het een ander naar de zin, maar vergeet wat je zelf nodig hebt. Dat kan uit de hand lopen en leiden tot vermoeidheid, stress en frustratie. Je denkt dat je niet genoeg doet en anderen je eigenlijk niet mogen. Dat is de ‘please disease’. Carianne Ros en Michelle van Dusseldorp zijn ervaren therapeuten en zien het in hun praktijk keer op keer. Op basis van gesprekken met honderden mensen en grondige literatuurstudie ontdekken ze zeven ‘pleasetypes’. In dit boek leggen ze deze uit. Via een eenvoudige test kan de lezer ontdekken welk type bij hem of haar hoort. Nee is oké biedt vele concrete adviezen om te groeien, zodat de lezer zelfbewuster in het leven kan staan en kan genezen van de please disease. Het boek geeft talrijke handreikingen voor een leven met minder moeten en meer vreugde.

Groei

winter 2016

Nogal wat mensen lijden aan de pleaseziekte; ze proberen voortdurend anderen te behagen en verliezen daardoor vaak de verbinding met zichzelf. Therapeuten Michelle van Dusseldorp en Carianne Ros onderscheiden zes negatieve pleasetypes in hun pas verschenen boek Nee is oké: meer genieten minder moeten. Ze geven ook testjes in het boek zodat je kunt ontdekken welke specifieke behaag kenmerken jij hebt.
Is pleasen iets van deze tijd? Nee dus. In de Bijbel komen veel mensen voor die er ook last van hadden. zo benadrukken Michelle en Carianne. Wat dacht je bijvoorbeeld van Marta of Saul? De vraag is wel: hoe verander je je gedrag? In het laatste hoofdstuk van het boek vind je concrete tips om je daarmee te helpen.

Eleos website

januari 2017

Carianne en Michelle hebben een zeer leesbaar en praktisch boek geschreven over ‘pleasegedrag’. In het boek maken ze onderscheid in verschillende soorten pleasers en beschrijven ze 8 stappen die je kunt zetten om toe te groeien naar een zelfbewuste pleaser.
Waardevol vind ik dat het boek niet alleen stilstaat bij het gedrag, maar ook echt een laag dieper gaat door te kijken naar oorsprong en functie van het pleasegedrag. Mooi is ook dat er een verband wordt gelegd met Godsbeeld en geloofsleven. Dit wordt gedaan aan de hand van heldere casussen en verhalen van pleasers vanuit de Bijbel Zelf vind ik dat de voorbeelden van plesers vanuit de Bijbel niet altijd even goed uitpakken Zo vind ik het voorbeeld van Abigaïl als manipulerende pleaser wat ver gezocht. Wel goed vind ik dat er tegenover de eigen overtuigingen van de verschillende type pleasers ook een Bijbelse waarheid wordt gezet om je te bemoedigen.
Een van de categorieën pleasers die in het boek behandeld worden is de principiële pleaser. Kenmerk hiervan is een streng normatief denken me weinig verbinding met eigen gevoelens en behoeften. Hij of zij handelt vaak vanuit strenge normen. Dit kunnen ook religieuze normen zijn. Ook daar gaan de schrijvers op in. Zelf vind ik dat waardevol, bij mezelf en bij anderen in mijn omgeving herken ik namelijk de neiging om onder het mom van christelijke naastenliefde over de eigen grenzen heen te gaan.
Bij het lezen van de titel zou je misschien de indruk krijgen dat het vooral gaat om te leren ‘Nee’ zeggen. Niets is echter minder waar. Uiteindelijk werkt het boek ernaar toe een zelfbewuste pleaser te worden. Dat wil zeggen dat het er uiteindelijk op neerkomt dat je met volle overtuiging ervoor kiest of je wel of niet de ander pleast. Waarbij je oog heb voor zowel je eigen behoeften als die van de ander. Het gaat erom dat je je de innerlijke vrijheid voelt om ja of nee te zeggen, dus dat je niet vanuit plichtsbesef of andere druk van binnenuit handelt. Het boek wijst hierbij ook op het belang van een levende relatie met God.
De stappen die beschreven worden zijn heel praktisch, maar vragen wel dat je in zekere mate in staat bent om op je eigen gedrag te reflecteren en doorzettingsvermogen hebt bij het uitvoeren. Hulp en steun van iemand anders daarbij is dan een belangrijke voorwaarde als je ermee aan slag wil, laat dat nu juist voor veel pleasers lastig zijn. Dat zou dan ook een drempel kunnen zijn om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.
Al lezende in dit boek werd ik ook geconfronteerd met de pleaser in mezelf. Ik herkende bij verschillende types pleaser wel dingen van mezelf. Een goede aanleiding om ook mijn eigen pleasegedrag en motieven, ook in mijn werk als hulpverlener, eens onder de loep te nemen. Daartoe nodigt dit boek zeker uit. Bij het boek hoort een gratis pleasetypetest op internet, ik denk dat ik daar maar eens mee ga beginnen………
René van Dooren,
Verpleegkundige mentor

Opwekking

november 2016

Iedereen ‘pleaset’: je maakt het een ander naar de zin, maar vergeet wat je zelf nodig hebt. Dat kan uit de hand lopen en leiden tot vermoeidheid, stress en frustratie. Je denkt
dat je niet genoeg doet en dat anderen je ten diepste niet zien zitten. De schrijfster noemen dat de ‘please disease’ (behaagziekte). Beiden zijn ervaren therapeuten en komen
het keer op keer in hun praktijk tegen. Op basis van vele gesprekken en grondige literatuurstudie onderscheiden ze zeven ‘pleasetypes’. Die passeren in dit boek allemaal
de revue: de wantrouwende pleaser, de manipulerende, de relatiezoekende, de erkenning zoekende, de conflict mijdende, de principiële en de zelfbewuste pleaser. Niet alleen worden types uitgebreid beschreven, ook worden acht stappen van heling en verandering aangereikt om te genezen van de ‘please disease’. En om te genieten van een leven
met minder moeten en meer vreugde. Aanbevolen!