Nieuw licht op oude woorden

Marc de Klijn

nieuw licht op oude woorden

Imprint:
Motief

Uncategorized

Marc de Klijn

Categorie:
Cultuur en geschiedenis, Motief, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 352

ISBN: 9789463691840

De Bijbel is Gods unieke en onvervangbare openbaring, allereerst aan het volk Israël, maar daarnaast ook aan alle andere volken. De verrassende samenhang vertelt één groot verhaal van bevrijding en verlossing, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament.
In de Joodse traditie wordt elke Sjabbat een gedeelte uit de Tora gelezen, een parasja. In dit boek bespreekt kunstenaar Marc de Klijn zestien parasjot. Op boeiende en toegankelijke wijze zien we de rode draad door de Bijbel lopen.
De Klijn laat zien dat het christelijk geloof onuitwisbare Joodse wortels heeft, maar ook dat de Messias in de gestalte van Jesjoea, Jezus, al op aarde is geweest en bovendien zal terugkeren.
Zo hoopt dit boek een brug te slaan tussen Joden en Christenen, zodat zij elkaar mogen herkennen en respecteren in het geloof in één en dezelfde God.

In het boek bevinden zich ook zestien kunstwerken geschilderd door Marc de Klijn, verdeeld over twee katernen. Beide worden ingeleid door een gedicht van zijn vrouw. We zien het thema van dit boek in beeld: licht verschijnt en wordt steeds krachtiger.

 27,90


NUR: 707

Paperback

Leesfragment

Recensies

Reveil
juli 2023
Wie in dit boek van Mark de Klijn volhardend onderweg blijft, ontdekt een krachtige geestelijke boodschap; het gaat over Israël gekoppeld aan het instromende heil van Jezus Christus. De auteur is een meester in het ontwarren van oudtestamentische feiten in het licht van het Nieuwe Testament. Zo geeft dit boek zicht op de verbanden tussen Israël en de gemeente. Afstand wordt nabijheid. Dit boek is een uitdager en een beloner tegelijk. (JV)