Nieuwe en oude dingen (download)

Schatgraven in de Schrift

Eric Peels, Koert van Bekkum, Rob van Houwelingen

Imprint:

Eric Peels, Koert van Bekkum, Rob van Houwelingen

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie

Extra

ISBN: 9789055604876

Waarom is het belangrijk iets te weten over de menselijke auteurs van de Bijbel? Hoe komen we eigenlijk aan de canon van het Oude Testament? Beschrijft de Bijbel volkenmoord in naam van God? Wat kan een Bijbellezer met de grensbeschrijvingen in het boek Jozua? Wat zegt het dat Paulus een farizeeër was, en dat ook bleef na zijn erkenning van Jezus als de messias van Israël?

Deel 13 in de TU-bezinningsreeks

Apeldoornse Studies nr. 62

 4,99


NUR: 707