Op ontdekkingstocht door het Nieuwe Testament

Myriam Klinker-De Klerck, Rob van Houwelingen

Imprint:

Myriam Klinker-De Klerck, Rob van Houwelingen

Categorie:
Belijdeniscadeaus, Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Motief, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 160

ISBN: 9789463692434

Klik hier voor een leesfragment.

Zorgvuldig lezen van de Bijbel levert verrassende ontdekkingen op. Door onderzoek kan ineens nieuw licht vallen op oude teksten. Dan is het alsof je ogen plotseling opengaan. Je ontdekt details en verbindingen die je nog niet eerder gezien had. Of de Bijbel blijkt ongedacht actueel te zijn.
Twee bijbelwetenschappers, gespecialiseerd in de uitleg van het Nieuwe Testament, ervaren die verwondering regelmatig. Zij hebben hun krachten gebundeld om hun ‘ontdekkersvreugde’ met anderen te delen.
Ieder die nieuwsgierig is, wordt door de auteurs uitgenodigd mee te gaan op een ontdekkingstocht door het Nieuwe Testament. Hun tekstuitleg wil daarbij als gids dienen. Alle nieuwtestamentische geschriften komen in dit boek ter sprake. Soms ligt de focus op één aspect van de tekst, soms is het blikveld wat breder.
Om de lezer een leidraad in handen te geven, begint ieder hoofdstuk met een toelichting op de functie van de gekozen tekst binnen het geschrift als geheel. Samen vormen deze toelichtingen meteen een beknopte oriëntatie in het Nieuwe Testament.

Prof.dr. Rob van Houwelingen (1955) en dr. Myriam Klinker-De Klerck (1975) zijn vakgenoten op het gebied van het Nieuwe Testament. Zij publiceren allebei zowel wetenschappelijke studies als artikelen voor een breed publiek. De hoofdstukken in deze bundel zijn ontstaan tijdens hun jarenlange samenwerking aan de Theologische Universiteit Kampen, tegenwoordig gevestigd te Utrecht.

 16,90


2023

NUR: 707

Paperback