Op weg naar Pinksteren

overdenkingen voor de vijftigdagentijd

Jan Mudde

Imprint:
Motief

Jan Mudde

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Motief

Extra

ISBN: 9789058816825

Een dagboek bestemd voor de tijd van Pasen tot Pinksteren dat zich concentreert op het werk van de Heilige Geest. Leidraad is de brief van Paulus aan de Efeziërs.
Het is geschreven voor persoonlijk gebruik, maar ook geschikt gemaakt als projectboek voor kerkelijke gemeenten.

Lees hier alvast het eerste stukje.

 12,90


NUR: 707