Op zoek naar wijsheid

Karin de Geest, Koos de Geest

Imprint:
Motief

Karin de Geest, Koos de Geest

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 144

ISBN: 9789463690553

Welke christen wil niet graag wijs leven? Hoe doe je dat? Komt wijsheid gebruiksklaar uit de Bijbel? Kunnen alleen christenen ware wijsheid kennen?

Koos en Karin de Geest nemen hun lezers mee op een boeiende zoektocht naar Bijbelse wijsheid, onder meer in Job, Spreuken, Prediker en enkele deuterocanonieke boeken.

De lezer zal merken dat je niet alles wat wijzen schreven, kritiekloos kan aanvaarden. Een wijze levenshouding wordt gekenmerkt door liefde, trouw, bescheidenheid, eerlijkheid, ijver, rechtvaardigheid, bezonnenheid en vroomheid.

Het boek is geschreven voor ‘gewone’ christenen die op een laagdrempelige manier verder willen komen in hun kennis en die praktische aanwijzingen zoeken voor een goed leven.

 15,90


2019

NUR: 707

Paperback

Leesfragment

Recensies

NBD Biblion

januari 2020
In dit boek onderzoeken de twee auteurs (vader en dochter) wat de Bijbel te zeggen heeft over wijsheid. De vraag is wat volgens de Bijbel wijsheid precies is, hoe wijsheid in de Bijbel beter begrepen kan worden en wat we in onze tijd nog van deze bijbelse wijsheid kunnen leren. In de Bijbel gaat het bij wijsheid niet om geleerdheid, maar om levenskunst. Het gaat om hoe je gelukkig en rechtvaardig kunt leven. Het gaat over het dienen van God in je levensstijl. Maar hoe je die wijsheid leeft, daarover is de Bijbel niet eenduidig. De auteurs maken mooi helder hoe veelkleurig en soms tegenstrijdig de wijsheidsopvattingen van de Bijbel zijn door in te gaan op de bijbelboeken Spreuken, Job, Prediker, de deuterocanonieke boeken en de wijsheidsleer van Jezus, Paulus en Jakobus de Rechtvaardige. De historische context van de bijbelboeken wordt mooi verdisconteerd zodat bijvoorbeeld vrouwonvriendelijkheid en slavernij in de Bijbel door de auteurs kritisch besproken worden. Een niet al te ingewikkeld boek, goed geschreven, voor niet-theologisch onderlegde gelovigen, nuttig voor onder andere gespreksgroepen