Open en kwetsbaar (download)

Christelijk debat over homoseksualiteit

Ad de Bruijne

Imprint:

Ad de Bruijne

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie

Extra

ISBN: 9789055604753

De christelijke bezinning op homoseksualiteit gaat door en is ook urgent. Zowel in de samenleving als in de orthodoxe kerken klinken vragen waarop nog geen eensluidende en afdoende antwoorden zijn gekomen. Wat is de boodschap van de Bijbel hierover? Hoe moeten christenen in dit opzicht met elkaar en anderen omgaan? Hoe reageren kerken nu meer christenhomo’s kiezen voor een relatie? Hoe bewegen christenen zich te midden van de gevoeligheden in de huidige post-christelijke samenleving? Binnen de kerken groeit de pluraliteit in beleid. Is het mogelijk om op weg te gaan naar één christelijke stijl? Kunnen ingenomen posities binnen het debat nog bewegen?

Deel 11 in de TU-bezinningsreeks

 4,99


NUR: 707