Pauze

Atie Peet-Vreman

Imprint:
Motief

Atie Peet-Vreman

Categorie:
Motief

Extra

ISBN: 9789058819536

Een toegankelijk dagboek voor een periode van twaalf weken plus kerkelijke feestdagen. Naast een beeldpagina of gedicht staan korte stukjes tekst naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. Het dagboek is op verzoek van hospice Kuria – met het oog op de gasten – geschreven door Atie Peet-Vreman, geestelijk verzorger in hospice Kuria.

 15,40


NUR: 707

Gebonden

Leesfragment

Recensies

De Wekker

september 2017
De schrijfster van dit dagboek, Atie Peet-Vreman (theologe), functioneert als geestelijk verzorger in hospice Kuria. Tijdens de gesprekken die ze voert, merkt ze dat de mensen die in een hospice verblijven deze tijd ervaren als een soort pauze, een tussentijd. Hun gewone leven is overgegaan in een periode waarin ze wachten op wat komen gaat. Het is een tijd waarin mensen vaak heel intens leven; men richt zich dan op de dingen die ertoe doen; men komt tot bezinning. Voor die mensen is dit dagboekje vooral bedoeld. Het bestaat uit 84 stukjes tekst voor 12 weken. Daarnaast bevat het nog 7 bijdragen met de titel 'feestdagen'
Telkens wordt een goed bekeken Bijbeltekst als uitgangpunt genomen. De geschreven tekst op de rechter bladzijde wordt veelal vergezeld van een foto op de linker bladzijde. Niet altijd zag ik het verband tussen de tekst en de foto. Maar goed, dat laat ruimte voor een eigen interpretatie. Ik heb het boekje ervaren als vlot geschreven, troostvol en bemoedigend en beveel het graag aan. Ook aan mensen die denken dat af en toe pauzeren (nog) niet nodig is!

NPV

december 2017
Het nodigt uit om even stil te staan en tijd te nemen voor de grote vragen. Je merkt dat Atie Peet gewend is met mensen uit verschillende christelijke tradities te spreken. Ze speelt in op deze verschillen, om dan zelf steeds een orthodoxe lijn van hoop, troost en verwachting te kiezen. Het overlijden komt veel aan bod, maar steeds vanuit een grotere toekomstverwachting: voor wie in Jezus gelooft, eindigt het leven niet in de dood. Het beste ligt nog in het verschiet! Het dagboekje is mooi uitgevoerd, met prachtige foto's en met liederen en gedichten uit een breed palet van bronnen.