Proeven van spiritualiteit (download)

Bijdragen ter gelegenheid van 160 jaar Theologische Universiteit Kampen

Koert van Bekkum

Imprint:

Koert van Bekkum

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie

Extra

ISBN: 9789055604999

In deze bundel laten docenten van de Theologische Universiteit Kampen de lezer iets proeven van wat Bijbel, geschiedenis en kerk aanreiken op het gebied van geloofsbeleving en geloofspraktijk.

Vanuit hun vakgebied laten ze licht vallen op zaken als vroomheid, vreze des HEREN, de uitdrukking ‘in Christus’; op het belang van Bijbellezen en avondmaal vieren; op een levensstijl die gekenmerkt wordt door het offer; op realiteiten als aanvechting, hedendaagse magie, kerkverlating, spiritualiteit in nieuw gestichte gemeenten. We vernemen in welke spirituele context de opleiding haar plaats heeft en hoe ze heel concreet wil putten uit het Woord van God.

Deel 15 in de TU-bezinningsreeks

 4,99


NUR: 707